L’Escola Doctor Ferran i Clua, del barri del Congrés i els Indians, és un dels centres educatius que participen en el projecte Benestar subjectiu de la infància a Barcelona. L’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament ha impulsat aquesta iniciativa per conèixer les satisfaccions i percepcions dels alumnes d’entre 10 i 12 anys de 50 escoles de complexitat diferent. Es tracta d’un termòmetre sobre com se senten i com valoren el seu entorn: família, amics, escola i barri on viuen.

L’enquesta és anònima, una característica molt important de la recerca per aconseguir la sinceritat dels participants. “Hi ha determinades informacions sobre la vida dels infants que només podem saber preguntant-les-hi”, ha afirmat Maria Trunó, directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, instrument públic que lidera el projecte.

Les dades obtingudes es podran comparar internacionalment ja que el qüestionari està basat en l’enquesta Children’s worlds, que s’ha fet en una vintena de països. Tot i això, l’objectiu principal del consistori és extreure’n propostes de política local. A la tardor, els coordinadors del projecte tornaran a les aules per contrastar els resultats amb els alumnes i escoltar les idees que tenen per millorar el seu benestar.