excepcions toc queda nocturn catalunya

La Generalitat ha decretat un nou toc de queda nocturn a Catalunya per frenar l’increment de contagis de la cinquena onada. La resolució prohibeix la mobilitat entre la una i les sis de les matinada, i obliga a aturar totes les activitas a les 0.30 h. Tot i això, la norma també estableix alguns supòsits que permeten saltar-se aquesta restricció. A continuació repassem quines són aquestes activitats i excepcions que permeten eludir el toc de queda nocturn als municipis.

Quines activitats queden excloses del toc de queda als municipis?

La Generalitat preveu vuit excepcions al confinament nocturn als municipis. Els casos que s’exclouen de la prohibició són els següents:

  • Desplaçament per assistència sanitària urgent, per anar a la farmàcia per raons d’urgència i per assistència veterinària també urgent.
  • Desplaçaments per anar o tornar del centre de treball, i també els desplaçaments inherents a la feina. Queden inclosos també els desplaçaments de professionals o voluntaris acreditats per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Retorn al domicili de les activitats permeses.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S’inclou l’activitat a l’exterior que requereixin les persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia i que estigui justificada per un professional sanitari o social. També estan permesos els desplaçaments per la recollida i cura de menors en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
  • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat alguna de les activitats permeses en el llistat.
  • Tenir cura de mascotes o animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual durant la franja horària compresa entres les 4 i les 6 h.
  • Per causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.

Cal el certificat autoresponsable per justificar els desplaçaments?

Per poder justificar qualsevol dels supòsits que queden exclosos del confinament nocturn, el Departament d’Interior posa a disposició de la ciutadania un certificat autoresponsable de desplaçament, com ja s’havia fet en el toc de queda anterior.