home i dona asseguts al banc

Les conseqüències socials i econòmiques provocades per la pandèmia han provocat un canvi en les prioritats i objectius de l’estratègia d’inclusió social de Barcelona. Aquests objectius són fruit d’un acord entre més de 700 entitats, el govern municipal i tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament i es concreten en l’anomenat Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, signat el 2006. Aquest dijous el Consell de Governança d’aquest acord ha aprovat reprogramar aquesta estratègia, concebuda fins al 2030, per poder fer front a l’increment de les desigualtats socials.

betevé és una de les entitats que participa en l’Acord Ciutadà a través d’iniciatives com el projecte Des-iguals.

Pla d’accions fins al 2022

A banda, també s’ha aprovat un Pla d’actuació concret per als propers dos anys (2020-2022), amb una cinquantena de noves accions i amb una inversió neta de 28 milions d’euros. Entre aquestes accions destaquen establir un fons econòmic alimentari que permeti ampliar la targeta moneder, i d’un altre fons d’ajuts i préstecs sense interès per al pagament de lloguers, que eviti els desnonaments durant la recuperació de l’activitat laboral.

El pla també preveu reduir la bretxa digital amb la distribució i préstec gratuït de material informàtic i connexions a internet a famílies vulnerables, i donar continuïtat als equipaments específics que s’han creat durant l’emergència sanitària per col·lectius vulnerables, com l’Alberg per dones i famílies, o per a joves migrats.

Objectius per complir abans del 2030

Pel que fa a la reprogramació de l’estratègia d’inclusió social s’ha concretat 32 objectius per complir abans del 2030. Entre aquestes destaquen que no hi hagi una diferència superior als 30.000 euros entre les rendes familiars disponibles per càpita entre els barris amb les rendes més altes i més baixes (l’any 2018 la diferència era de 35.988 €).

També es vol aconseguir que més del 86 % de les llars de Barcelona no hagin de destinar el 40 % de la renda anual a les despeses d’habitatge, o que el 96 % de les persones puguin mantenir una temperatura adequada a la llar.