des-iguals

La desigualtat social es produeix quan membres d’una mateixa comunitat no tenen els mateixos drets, reconeixement públic o oportunitats.

Més de 700 entitats de la ciutat s’han marcat 12 fites per aconseguir reduir les desigualtats en 10 anys. Descobreix a través de 12 testimonis les històries personals que s’amaguen darrere d’aquestes realitats.

autonomia

la fita

Augmentar un 50 % les persones amb discapacitat i diversitat funcional ateses a la ciutat per garantir la seva autonomia i vida independent.

supervivents

la fita

Reduir un 25 % la població que té patiment psicològic i disminuir les diferències entre districtes.

estalvi 0

la fita

Reduir un 33 % les llars que destinen més del 40 % de la renda familiar a les despeses d’habitatge (lloguer o hipoteca, llum, gas, comunitat i assegurances).

pobresa energètica

la fita

Reduir un 60 % les persones que no poden mantenir la llar a una temperatura adequada.

segona oportunitat

la fita

Reduir un 10 % la distància entre els barris amb major i menor renda familiar disponible i afavorir la inclusió laboral dels ciutadans amb menys recursos.

créixer en condicions

la fita

Reduir a la meitat la taxa de privació de material severa a tota la població, però especialment als infants.

del barri a la universitat

la fita

Reduir a la meitat la diferència de la taxa d’èxit escolar entre el districte que la té més elevada i el que la té més baixa.

sense feina als 50

la fita

Reduir 3 punts la taxa de pobresa laboral i situar-la per sota del 7 %. Parlem de les persones que tenen feina, però amb una renda per sota del llindar de la pobresa.

la soledat compartida

la fita

Reduir un 20 % el nombre de persones que viuen soles i no poden parlar amb ningú dels seus problemes.

salut mental

la fita

Reduir a la meitat l’esperança de vida entre els barris en funció de la renda familiar disponible.

cuidadores

la fita

Que cap persona de Barcelona tingui cura tota sola i sense cap suport comunitari d’una persona gran o amb discapacitat.

mediadors

la fita

Reduir fins al 10 % el nombre de persones que han patit un conflicte cívic o de convivència al seu barri.

autonomia

la fita

Augmentar un 50 % les persones amb discapacitat i diversitat funcional ateses a la ciutat per garantir la seva autonomia i vida independent.

supervivents

la fita

Reduir un 25 % la població que té patiment psicològic i disminuir les diferències entre districtes.

estalvi 0

la fita

Reduir un 33 % les llars que destinen més del 40 % de la renda familiar a les despeses d’habitatge (lloguer o hipoteca, llum, gas, comunitat i assegurances).

pobresa energètica

la fita

Reduir un 60 % les persones que no poden mantenir la llar a una temperatura adequada.

segona oportunitat

la fita

Reduir un 10 % la distància entre els barris amb major i menor renda familiar disponible afavorint la inclusió laboral dels ciutadans amb menys recursos.

créíxer amb condicions

la fita

Reduir a la meitat la taxa de privació de material severa a tota la població, però especialment als infants.

del barri a la universitat

la fita

Reduir a la meitat la diferència de la taxa d’èxit escolar entre el districte que la té més elevada i el que la té més baixa.

sense feina als 50

la fita

Reduir 3 punts la taxa de pobresa laboral i situar-la per sota del 7 %. Parlem de les persones que tenen feina, però amb una renda per sota del llindar de la pobresa.

la soledat compartida

la fita

Reduir un 20 % el nombre de persones que viuen soles i no poden parlar amb ningú dels seus problemes.

salut mental

la fita

Reduir a la meitat l’esperança de vida entre els barris en funció de la renda familiar disponible.

cuidadores

la fita

Que cap persona de Barcelona tingui cura d’una persona gran o amb discapacitat tota sola i sense cap suport comunitari.

mediadors

la fita

Reduir fins al 10 % el nombre de persones que han patit un conflicte cívic o de convivència al seu barri.