des-iguals

La desigualtat social es produeix quan membres d’una mateixa comunitat no tenen els mateixos drets, reconeixement públic o oportunitats.

Més de 700 entitats de la ciutat s’han marcat 12 fites per aconseguir reduir les desigualtats en 10 anys. Descobreix a través de 12 testimonis les històries personals que s’amaguen darrere d’aquestes realitats.