L’accés a la cultura i el paper que pot jugar com a eina d’inclusió han centrat la trobada anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva que s’ha celebrat aquest dimarts al Teatre Lliure de Gràcia. Durant la jornada, s’han alternat diverses taules de debat amb actuacions artístiques de grups vinculats a les entitats que formen part de l’acord.

El grup de percussió del projecte Reperkutim-Bloco Suca és un dels que s’ha fet sentir a l’escenari del Teatre Lliure. Es tracta d’un espectacle fet per persones de diferents col·lectius que tenen una discapacitat física, una malaltia mental o formen part d’algun col·lectiu en risc d’exclusió social. Expliquen que tots ells sumen capacitats per presentar l’espectacle de percussió que s’ha pogut veure avui.

La cultura, un dret

“La cultura és un dret, tant com la salut, la vivenda, el treball…”, diu convençut Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics. Sobre aquesta afirmació tothom hi ha estat d’acord en el debat. També han coincidit, però, que es tracta d’un dret que no està garantit de la mateixa manera que ho està, per exemple, la salut. Per Cabrera, caldria que la cultura i les disciplines artístiques formessin part del currículum escolar en l’educació obligatòria.

Sònia Fuertes, comissionada Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, també està convençuda que cal un canvi de model en l’accés a la cultura. Mentre que, fins ara, s’ha treballat per garantir l’accés als equipaments culturals ara es treballa, a més, perquè tothom es pugui “sentir creador” i anar més enllà d’un “consum passiu de la cultura”.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva es va crear el 2006 per constituir-se com un espai de trobada i de treball de les institucions, i les entitats que treballen per reduir les desigualtats socials.