(ACN) El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat aquest dijous la creació d’una comissió d’investigació sobre la gestió de la Generalitat durant la covid-19 a les residències per a la gent gran. La proposta, impulsada per Cs, el PSC-Units, CCP, la CUP i el PPC, finalment també ha rebut el suport de JxC i ERC.

La comissió radiografiarà les formes de gestió de les residències, analitzarà què ha causat el col·lapse d’alguns dels centres geriàtrics i la mort de persones grans i si alguna d’aquestes defuncions s’hauria pogut evitar. També es volen determinar les responsabilitats polítiques i administratives de la gestió de la crisi, així com identificar quines mesures de reparació per a les famílies de les víctimes es poden impulsar i quins mecanismes perquè aquests fets no es repeteixin.

Els grups que donen suport al govern —JxC i ERC— havien presentat esmenes en què demanaven anar més enllà i parlar del model de residències i un model de gestió nou, a més de determinar les decisions que han impactat en la contenció de l’epidèmia sota el marc de l’estat d’alarma. Tanmateix, no han estat acceptades pels grups de l’oposició i, per tant, ni tan sols s’han sotmès a votació.

D’altra banda, el Ple ha convalidat dos decrets —el 12/2020 i el 13/2020— que regulen la compensació de l’activitat que fan els centres privats durant la pandèmia. S’hi inclou un sistema nou de tarifació de serveis i de pagament als centres concertats i s’hi concreta el traspàs dels centres de gent gran i discapacitats del Departament d’Afers Socials i Famílies al de Salut. També s’hi fixa una moratòria en el pagament dels lloguers de les propietats de la Generalitat.

Finalment, també s’ha convalidat el decret 14/2020, sobre mesures en relació amb el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social. Aquest decret crea una prestació extraordinària de 200 euros destinada a subministraments bàsics per a persones en situació de vulnerabilitat per la covid-19. També ajorna el pagament de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.