Catalunya ha superat la barrera dels 15.000 residents afectats de covid-19 i, segons l’últim balanç de la Generalitat, actualment hi ha 15.538 casos amb prova de PCR positiva o test ràpid. Aquesta xifra representa el 24 % del total de persones que viuen en residències de gent gran a Catalunya i no té en compte els casos sospitosos. El Departament de Salut va deixar de fer públics els residents sospitosos de tenir coronavirus perquè va considerar que s’anirien confirmant amb les proves PCR i altres test fets específicament en aquests centres. Recollim les dades que facilita cada dia el Departament de Salut sobre l’afectació de la covid-19 a les residències geriàtriques.

Si ens fixem en el global de casos acumulats a Catalunya, tant els confirmats amb prova PCR com amb test ràpid, un 17,9 % dels positius s’ha detectat en una residència de gent gran.

Pel que fa a les defuncions, el total de morts per la covid-19 en residències geriàtriques a Catalunya s’eleva a les 4.116. En les últimes 24 hores no s’ha notificat cap defunció però aquesta dada podria variar pel retard de les funeràries a l’hora de comunicar els decessos per coronavirus.

El Departament de Salut també ha comunicat que el 6 de juliol hi havia 543 professionals de residències a Catalunya que estan aïllats o tenen simptomatologia de la malaltia, d’un total de més de 75.000 treballadors. Aquesta xifra està per sota del miler des del 17 de juny, però durant la crisi del coronavirus n’ha arribat a haver-hi fins a 5.814 afectats el 24 d’abril.

Més de 1.300 morts a les residències de Barcelona

El 32 % de les morts per covid-19 a Catalunya s’han produït a Barcelona. Segons l’últim balanç de la Generalitat, 1.326 persones han mort en residències de gent gran a la Ciutat Comtal. D’aquestes defuncions, 345 són èxitus amb una prova de PCR que confirma que tenien coronavirus i 981 són sospitosos, és a dir, un metge ha declarat que han mort per covid-19 però sense una prova en vida que ho confirmi. Per posar-hi context, a Barcelona s’han confirmat 3.911 casos positius de residents. Pel que fa a la mortalitat a Catalunya, del total de 4.116 defuncions en residències de gent gran, 1.759 són positives i 2.357, sospitoses.

El 78,5 % dels residents a Catalunya tenen coronavirus

Fins al 24 de maig, Salut va dur el recompte de 50.282 residents a Catalunya diagnosticats de coronavirus: 13.769 positius i 36.513 sospitosos declarats per un metge però sense la confirmació d’un test. Tenint en compte que a Catalunya hi ha 64.093 persones que viuen en residències geriàtriques, ja siguin públiques o privades, es pot afirmar que el 78,5 % han estat diagnosticades amb la covid-19 des de l’inici de la pandèmia.

Ara bé, aquesta anàlisi ha quedat interrompuda des que la Generalitat ha deixat de publicar la dada de casos sospitosos a partir del 25 de maig. Salut considera que no és necessari perquè les persones amb possibilitat d’infecció es van confirmant com a positives amb les proves que s’estan fent a la població des de l’atenció primària o directament a les residències. El seguiment fet anteriorment permetia veure l’evolució que mostra el gràfic següent.