La crisi sanitària a causa de la pandèmia del coronavirus ha incidit en el descens de la sinistralitat a la ciutat. Si es comparen els mesos de març i abril dels anys 2019 i 2020, la davallada se situa en el 70,30 %. La dada encara és més contundent si el còmput es fa des de l’inici del confinament, és a dir, des del dia 16 de març i fins al 30 d’abril. En aquest període, el 2019 hi va haver 1.176 accidents de trànsit. Enguany n’hi ha hagut 130. La reducció és del 88,95 %.

La dada negativa, però, és que les víctimes mortals en aquest període de dos mesos (març-abril) no ha variat gaire d’un any ençà. El 2019 hi va haver tres morts per accidents de trànsit i en el mateix període d’aquest 2020 n’hi ha hagut dos.

En dades absolutes, el nombre de víctimes de diversa tipologia, també considerant el mateix període de març i abril, ha baixat un 52,87 % en un any.  Durant aquest període del 2019 hi va haver 1.812 ferits. Enguany n’hi ha hagut 854. Ara bé, la reducció és significativament més rellevant en el cas dels ferits lleus. El 2019 n’hi va haver 1.777. Enguany, han estat 456. Les xifres indiquen que la davallada de ferits lleus ha estat del 74,34 %.

Pel que fa al nombre de ferits greus, el descens ha estat del 59,38 %. En nombres absoluts, el 2019 hi va haver 32 víctimes greus per accidents de trànsit durant els mesos de març i abril i 13 en el mateix període del 2020.

En el que va d’any el nombre d’accidents a la ciutat s’ha reduït un 38 % respecte al 2019.