El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un decret llei de mesures en matèria d’habitatge que limita els lloguers de temporada. Es tracta d’una mesura que busca protegir el topall de preus, que va entrar en vigor el mes de març i que no s’aplica en cas d’arrendaments temporals. Per això l’executiu ha definit quines són les característiques que han de tenir aquests tipus de contracte: bàsicament només es podrà fer servir per als lloguers “amb finalitat de lleure, vacances, recreatives o culturals com certàmens, congressos, fires o festivals”.

En la resta de casos —com per exemple lloguers per a estudiantscaldrà aplicar el topall encara que siguin estades d’uns mesos. La consellera de Territori, Ester Capella ha explicat que l’objectiu és “evitar la picaresca que s’ha instal·lat, per evitar que hi hagi qui no vulgui aplicar la contenció de rendes”. Capella creu que el decret llei “dóna resposta a una necessitat urgent: s’han de regular els forats que la llei estatal no havia previst per garantir el dret a l’habitatge”.

Als contractes hi haurà de constar la finalitat del lloguer

El decret llei estableix que els lloguers per finalitats laborals, d’estudis o per motius mèdics, encara que tinguin una durada temporal, estan destinats a “cobrir necessitats d’habitatge permanent” i per tant, hauran de tenir el preu limitat. Això vol dir, per exemple, que a un estudiant que vingui a Catalunya durant un temps, el propietari li haurà de cobrar el preu que estableixi l’índex de referència.

Una mesura que també afectarà el lloguer d’habitacions. En aquest cas, “la suma de les rendes pactades en els diversos contractes”, no podrà superar el topall que s’hagi establert per aquella zona. Per tot plegat, el govern estableix que en el contracte hi haurà de constar la finalitat del lloguer.

El preu de referència haurà de sortir als anuncis

Una altra de les novetats destacades és que als anuncis i les ofertes de pisos, serà obligatori informar sobre el preu de referència, la renda del carrer contracte vigent dels últims cinc anys i la condició de gran tenidor de propietari, si és el cas.

També s’estableix un nou règim sancionador: es considera una infracció molt greu llogar un habitatge que superi en un 30 % el preu establert, infracció greu llogar-lo entre un 10 i un 30 % més, i no fer constar al contracte la finalitat del lloguer. En el cas que a la publicitat no hi aparegui la informació requerida o que el preu del lloguer sigui fins a un 10 % del màxim establert, la infracció és considerada lleu. Pel que fa a les multes, s’estableix que les lleus tindran sancions de 3.000 a 9.000 euros, les greus de 9.001 a 90.000 euros i les molt greus, de 90.001 a 900.000 euros.

El cas de Barcelona

En el cas de la ciutat de Barcelona, la consellera Capella ha explicat que actualment el 30 % dels immobles s’arrenden amb lloguer de temporada. Es concentren a districtes com el de Ciutat Vella i la Barceloneta n’acull més amb diferència. En aquest barri 4 de cada 10 anuncis de lloguer d’habitatge són temporals, concretament el 40,48 %. Són dades que l’Observatori Metropolità de l’Habitatge ha analitzat a partir dels anuncis dels portals d’internet entre els primers sis mesos del 2022 i els del 2023, tot just quan es va aprovar la llei estatal d’habitatge.