El Mercat de la Boqueria afronta una nova transformació per guanyar espai i evitar aglomeracions. L’actuació inclou l’enderroc de dues illes de parades: una del cantó muntanya, cosa que ha permès crear-hi una plaça interior, i una altra del cantó mar, que ha de servir per construir una aula de formació. Les parades havien quedat buides perquè els negocis havien tancat o bé perquè s’han traslladat a altres punts del mercat.

Una aula de formació de 50 m2

L’aula del mercat s’ha començat a construir aquest desembre després d’enderrocar les 14 parades que ocupaven l’antiga illa de peix, al costat del carrer de la Morera. Els negocis que hi havia en aquestes parades havien tancat o bé s’han trasllat en altres punts del mercat. En l’espai alliberat, d’uns 50 m2, s’hi crearà una aula de formació per fer-hi activitats que estarà gestionada per l’Associació de Comerciants de la Boqueria.

Aula Mercat Boqueria

D’altra banda, també s’ha enderrocat l’illa de parades del quadrant Collserola-Llobregat, darrere de l’actual espai de venda de peix. Això ha permès crear una plaça interior de 50 m2 que, a banda de ser més confortable als clients, també servirà per fer-hi activitats.

Una altra de les actuacions que es farà a la Boqueria serà la instal·lació d’un nou sistema d’extracció de fums fins a coberta en nou parades dedicades a la restauració.

Alliberar espais als quadrants del mercat

L’actuació que es fa a la Boqueria forma part d’una mesura de govern aprovada el febrer del 2017 amb l’objectiu d’alliberar espais als quatre quadrants del mercat i fer-lo més accessible i agradable als clients. En aquest sentit, el desembre del 2017 ja es van enderrocar 18 parades del mercat que formaven una illa amb la mateixa finalitat d’esponjar els espais, millorar la visibilitat i evitar aglomeracions. Amb un objectiu similar de facilitat la mobilitat a l’interior del mercat, l’abril del 2015 s’hi va prohibir l’accés dels grups guiats de turistes de més de 15 persones els matins dels divendres i els dissabtes. També dins d’aquesta mesura de govern, l’abril del 2017 es va reforçar la vigilància del mercat amb agents cívics que s’encarreguen del compliment de la normativa.