Les papallones diürnes són insectes que actuen com a indicadors de la biodiversitat pel fet de ser molt sensibles al medi. Les papallones, juntament amb els ocells i els ratpenats, són els únics animals bioindicadors reconeguts per la Unió Europea.

Un estudi per conèixer la biodiversitat dels parcs i platges metropolitans

L’estudi Anàlisi de gestió sostenible del prats florits, impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en col·laboració amb el CREAF i l‘Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans, mitjançant el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona, s’ha focalitzat en l’observació de papallones diürnes.

El projecte ha analitzat la relació existent entre la riquesa d’espècies de papallona, l’abundància i el tipus de prats.

L’objectiu final és disposar d’indicadors per fer una gestió més sostenible i eficient de la xarxa de parcs i platges metropolitans. Els resultats s’afegiran dins del Pla de millora de la biodiversitat.

Resultats molt positius

L’estudi ha analitzat els resultats obtinguts per l’Observatori Metropolità de Papallones (mBMS), un projecte de ciència ciutadana que ha comptat amb 20 voluntaris, els quals han visitat un total de sis parcs metropolitans i dues platges (Gavà i Castelldefels).

Durant els mesos de treball de camp (mostreig) han observat 2.579 papallones de 29 espècies diferents, un 15 % de les papallones de Catalunya.

Per bé que no s’han observat diferències significatives en funció dels tipus de prats, sí que es constata una tendència positiva de major diversitat d’espècies als prats seminaturals, i més quantitat de papallones als parcs que tenen més superfície de prats florits.

A les platges s’ha inventariat fins a set espècies de papallona diferents.

Quina és la papallona més abundant?

La blaveta comuna ha estat la papallona més abundant que s’ha localitzat amb un total de 528 exemplars.

blaveta
La blavaeta. Autor: AnemoneProjectors / Viquipèdia

Les anàlisis estadístiques mostren que encara no s’han observat als parcs i platges totes les espècies esperades pròpies de l’àrea metropolitana, un fet que evidencia la necessitat de continuar l’anàlisi amb una segona fase de l’estudi.

Calen més voluntaris per conèixer les papallones

L’AMB i el CREAF manifesten que l’Observatori mBMS necessita més voluntaris i voluntàries que puguin aportar més dades de papallones per tal d’aprofundir, ampliar i corroborar els coneixements i les conclusions preliminars que s’han obtingut durant aquest primer any de trajectòria.

Les persones que vulguin col·laborar-hi es poden registrar a la  pàgina web de l’Observatori i participar en aquest projecte.