amazones des del GOES
Imatge recent del satèl·lit GOES

La natura, les plantes, els fongs, els bacteris i tots els animals desprenen compostos orgànics volàtils, productes químics naturals que els permeten comunicar-se entre si.

Ana María Yañez és investigadora del CREAF i treballa en aquest camp. En un estudi de revisió sobre aquest tema publicat recentment a la revista ‘Global Change Biology’, on participa, s’ha fet ressò que la desforestació, els incendis i el canvi climàtic han fet augmentar la concentració de sesquiterpens a l’aire amazònic, mentre que ha disminuït la d’isoprens.

La revisió ha tingut en compte més de 240 articles publicats en revistes científiques sobre la temàtica, i ha contrastat la informació amb dades i observacions de satèl·lit i models matemàtics.

L’Amazones parla i ens demana ajuda

Els sesquiterpens i els isoprens són dos compostos que s’emeten quan el bosc està en una situació d’estrès: s’intensifica l’evaporació de sesquiterpens a causa de l’augment de la temperatura (aquests compostos actuen de protectors davant la calor), i minven els isoprens a causa de la disminució de la biomassa (desforestació o incendis forestals).

“L’Amazones ens parla amb el seu llenguatge silenciós i ens diu que no està bé, que fa massa calor, que no té aigua i que està perdent arbres”, destaca Ana María Yañez, primera autora de l’article.

Compostos químics i calor

L’estudi recull que tots els factors que configuren el perfum amazònic s’esta alterant a causa de l’activitat humana. Segons Yañez, “la composició i la quantitat de compostos químics emesos pels éssers vius —sobretot les plantes—, depenen molt de la temperatura, però també de la humitat i la radiació solar”. Afegeix que el canvi climàtic i la desaparició dels boscos estan fent canviar l’aroma del planeta, de forma especial a l’Amazones.

Les olors que governen el món

Les substàncies químiques que apareixen amb major concentració a l’Amazones es tradueixen al nostre nas com l’olor d’herba tallada, olor de pi o olor de terra humida, per exemple.

A banda de donar-nos pistes sobre l’estat de salut dels sistemes forestals, aquests compostos orgànics volàtils són substàncies químiques amb un paper ecològic molt rellevant. Es tracta de compostos essencials per la comunicació entre éssers vius, els quals faciliten les relacions entre espècies (l’atracció d’insectes pol·linitzadors, l’olor dels fruits perquè se’ls mengin els animals i en dispersin les llavors o la protecció davant dels herbívors, entre d’altres).

Si aquestes fragàncies canvien, els éssers vius poden confondre els missatge i perdre capacitat de comunicació, reproducció o protecció, entre d’altres.

Finalment, segons Yañez, convé destacar que la modificació de compostos com ara els isoprens podria tenir també conseqüències en la radiació solar que arriba a la superfície de la Terra, i en el règim de pluges pel fet de participar en la formació de núvols i regular la radiació solar que arriba a la superfície del planeta.