cobertes verdes barcelona

Les cobertes verdes són una de les mesures que formen part de l’arquitectura respectuosa amb el medi ambient, similar als jardins verticals. Es tracta d’instal·lar vegetació a sobre dels edificis o de mobiliari urbà, encara que també se n’ha vist a sobre d’automòbils.

Quins beneficis tenen les cobertes verdes?

Les cobertes verdes són saludables i sostenibles perquè beneficien els insectes de la ciutat i promouen la biodiversitat urbana. També s’ha comprovat que ajuden a mitigar la contaminació atmosfèrica, a emmagatzemar l’aigua de pluja i beneficien la refrigeració durant els mesos càlids. En el cas d’algunes construccions també poden arribar a afavorir la disminució del consum d’energia elèctrica i de plaques solars.

La ciutat d’Utrecht, als Països Baixos, va celebrar el Dia Mundial de les Abelles, el 20 de maig, amb la instal·lació de més de 300 cobertes verdes a les parades d’autobús. L’ajuntament d’aquesta ciutat afirma que amb aquesta iniciativa es busca augmentar l’atractiu de la ciutat, motivar els seus habitants a instal·lar cobertes verdes a les seves llars i explotar llocs que es troben en desús per a la millora de la qualitat de l’aire i de la biodiversitat.