Durant la República es van crear a Catalunya els ‘institut escola’, un projecte de renovació pedagògica i de formació en valors. El centre de referència es va ubicar al Parc de la Ciutadella, on avui hi ha l’Institut Verdaguer.