L’Escola del Mar de la Barceloneta estava situada al final del carrer de l’Almirall Aixada. Era una iniciativa de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament, amb la idea de buscar un lloc saludable als escolars en una època en què la tuberculosi era una de les preocupacions dels responsables de salut pública.

Renovació

L’Escola del Mar era una centre renovador i modern que potenciava l’ensenyament a l’aire lliure i que fomentava l’observació, l’art i els valors. El pedagog Pere Vergés en va ser el primer director.

Els instituts escola

Durant la República es van crear a Catalunya els ‘institut escola’, un projecte de renovació pedagògica i de formació en valors. Se situava al lloc que avui ocupa l’Institut Verdaguer, al Parc de la Ciutadella.

Va passar aquí

La destrucció

El El 7 de gener del 1938  l’aviació feixista va bombardejar l’escola provocant un gran incendi, ja que estava feta de fusta. La nova Escola del Mar es va traslladar a un pavelló de l’exposició del 1929 a Montjuïc . L’any 1948 es va inaugurar el nou edifici del carrer de Gènova, al Guinardó, que ha mantingut la línia pedagògica de la mítica Escola del Mar.

L’Escola del Mar tornarà a la Barceloneta

La Barceloneta tornarà a tenir l’Escola del Mar. L’impulsor del projecte obté el suport d’Ajuntament i Generalitat i ha establert acords amb empreses privades per finançar-lo.

btv notícies