vaga estudiants 24 març

Nova vaga d’estudiants aquest dijous, 24 de març del 2022 Aquesta vegada, l’aturada és general a tot Espanya i ha estat convocada per estudiants d‘universitats per protestar contra les reformes educatives del Govern espanyol. L’acció l’han convocada dues associacions: Estudiants en Moviment i Front d’Estudiants. Els alumnes d’algunes universitats de Catalunya han decidit sumar-se a la vaga del 24 de març.

Les entitats que han convocat la vaga d’estudiants critiquen diverses normatives estatals. D’una banda, la nova llei d’educació estatal, la LOMLOE. Consideren que “consisteix una llei ‘de facto’ continuista” que no fa més que “maquillar els aspectes més controvertits de la LOMCE, però desenvolupant les mateixes coordenades privatitzadores”. També rebutgen la Llei orgànica d’ordenació i integració de la formació professional (FP) per fomentar “mà d’obra estudiantil infraremunerada”. Finalment, s’oposen també a la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU, fins ara coneguda com a llei Castells) i la Llei de convivència universitària (LCU), aquesta darrera ja aprovada.

La vaga del 24 de març: crítiques a la LOSU

Sobre les lleis universitàries, les entitats convocants de la vaga del 24 de març consideren que la LOSU suposa un avenç en la “mercantilització educativa”. També tenen crítiques cap a la LCU per “reprimir i criminalitzar la protesta estudiantil legítima”. “La LCU ens emmordassa“, diuen Estudiants en Moviment i Front d’Estudiants.

Per tot plegat, exigeixen la paralització de la LOSU i de la nova llei d’FP, així com la derogació de l’LCU.

Manifestació el 24 de març a la via Laietana

Amb motiu de la vaga del 24 de març dels estudiants de les universitats s’ha convocat una manifestació a Barcelona. El Front d’Estudiants de Catalunya anima a participar en la concentració a la via Laietana, a les 18 h.

Altres demandes dels estudiants universitaris

A més a més, la vaga d’estudiants del 24 de març exigeix la “laboralització de les pràctiques curriculars i extracurriculars quant a condicions de conveni col·lectiu”, així com la gratuïtat del sistema educatiu “a tots els seus nivells”. Algunes de les demandes van en la línia del que han demanat els sindicats en els diversos dies de vaga d’ensenyament el març del 2022, com la rebaixa de ràtios a 20 estudiants per classe de mitjana.

El Front d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ja ha comunicat que se suma a la vaga del 24 de març. Els alumnes de les universitats també s’afegeixen a la vaga del 23 de març en defensa del català a l’escola, després de la sentència judicial que obliga a fer el 25 % de les classes en castellà.