calendari escolar 2022-23

El calendari escolar 2022-23 a Catalunya marca les vacances i els festius per a tots els centres i nivells educatius. El 19 de maig, el DOGC va publicar el calendari amb les novetats més importants, com l’avançament de la tornada a les aules al 5 de setembre en el cas d’infantil i primària i al 7 de setembre per als estudiants d’ESO, batxillerat i FP. En canvi, a les escoles bressol es manté l’inici del curs el 12 de setembre.

A continuació et detallem com queda el calendari escolar 2022-2023 a Catalunya, amb totes les novetats i totes les dates, vacances i festius que es coneixen.

Vacances del curs escolar 2022-23

El govern català ha modificat algunes dates del calendari escolar 2022-23 a Catalunya. Bàsicament afecten l’inici del curs, que s’avança, i les vacances de Nadal:

  • Inici del curs escolar: 5 de setembre del 2022 a infantil i primària i el 7 de setembre a ESO, batxillerat i FP. A les escoles bressol es manté l’inici del curs el 12 de setembre.
  • Vacances de Nadal: del 22 de desembre del 2022 al 8 de gener del 2023, ambdós inclosos.
  • Vacances de Setmana Santa: del 3 d’abril al 10 d’abril de 2023, ambdós inclosos.
  • Vacances d’estiu i final de curs: les activitats escolars a l’educació infantil i primària finalitzen el dia 22 de juny i les activitats escolars a l’ESO i batxillerat finalitzaran el dia 20 de juny.

Festius i dies de lliure disposició

Els dies festius del curs escolar 2022-23, com cada any, venen determinats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del calendari laboral 2023. A aquests dies cal sumar-hi també els festius locals i els quatre dies de lliure disposició que tenen les escoles. Barcelona ha optat per agafar els dies 5 de juny i 25 de setembre.

Precisament, una de les novetats del curs 2022-23 és que els centres educatius guanyen un dia de lliure disposició, que, com ja passava en anys anteriors, s’han de distribuir entre els tres trimestres.