llei castells

Els estudiants estan en peu de guerra i han convocat una vaga el 16 de desembre per protestar contra la llei Castells, impulsada pel ministre d’Universitats, Manuel Castells. Una normativa que no agrada tampoc als rectors universitaris que consideren que és un marc massa rígid. Els estudiants voldrien que augmentés més la participació estudiantil. Alerten que reduirà el català a les aules i que suposarà una “mercantilització” dels estudis universitaris.

En què consisteix la llei Castells?

La LOSU o llei Castells modifica la LOU actual i el Govern espanyol defensa que ha de permetre regular millor les universitats espanyoles. El Consell de Ministres la va aprovar a l’estiu, però encara està pendent de passar pel Congrés, on previsiblement es modificarà.

La llei Castells preveu canvis en la representació dels estudiants

Segons la llei Castells, els estudiants tindran més presència en els òrgans de presa de decisió, però els sindicats estudiantils ho veuen ben diferent i voldrien guanyar més pes. Amb el document actual, asseguren que es retalla “enormement la representativitat i poder de decisió de l’estudiant”.

Són molt crítics també amb les relacions amb el món laboral i consideren que la nova normativa “subordinarà les universitats a les exigències del mercat”.

La llei vol limitar els contractes temporals dels professors

En l’àmbit laboral introdueix canvis importants. La llei es marca com a objectiu de posar fi a la temporalitat a la universitat. Un dels passos que fa és que obligarà a reduir els contractes temporals de docents del 40 al 20 %. També posa fre a la situació dels professors associats, un col·lectiu que històricament ha denunciat sentir-se mal pagat i amb excés de feina. La nova normativa limitarà a 120 hores lectives per curs la seva activitat.

La llei Castells marca que el professorat funcionari serà com a mínim un 55 % del total, ara per ara a les universitats catalanes la xifra és molt menor i veuen difícil assolir aquest percentatge.

universitat de barcelona UB facultat matemàtiques alumnes a classe

Una altra novetats és que tots els centres públics i privats hauran d’invertir almenys un 5 % del pressupost en programes propis d’investigació. El Govern espanyol admet que cal millorar el finançament universitari i la llei recull que “es garantirà que les universitats públiques disposin de suficiència financera”.

El document vol promoure la igualtat i l’equitat

La nova regulació també vol promoure l’equitat i igualtat i, per això, exigeix a totes les universitats que tinguin “unitats d’igualtat i diversitat” i a l’article 53 recull que es podran establir mesures d’accés positiu en els concursos d’accés de places per afavorir l’accés a les dones.

Recels també dels rectors catalans

Uns canvis en la normativa que no han agradat gens als rectors universitaris catalans que rebutgen la llei perquè “suposa una regularització excessiva” i retalla autonomia en la presa de decisions.