La infecció estava present molt abans que es tingués constància de qualsevol cas de covid-19 al món, segons una investigació de la Universitat de Barcelona (UB). L’estudi ha detectat la presència de coronavirus en mostres d’aigua residual de Barcelona recollides el 12 de març del 2019. Aquest treball, en col·laboració amb Aigües de Barcelona, ha analitzat mostres congelades entre gener del 2018  i desembre del 2019. Totes les mostres van donar negatiu excepte la corresponent al 12 de març del 2019, que ha mostrat nivells de SARS-CoV-2 “molt baixos però que ha donat clarament positiu amb una prova PCR”. Els investigadors estimen que donat que la majoria de casos de covid-19 mostren una simptomatologia similar a la grip han quedat emmascarats.

El treball, liderat per Rosa Maria Pintó i Albert Bosch, s’emmarca en el projecte de vigilància sentinella del SARS-CoV-2, engegat amb l’objectiu de detectar el virus en les aigües residuals i facilitar l’adopció de mesures immediates davant futures onades de la covid-19. En una primera fase de la investigació ja es va poder concloure l’aparició creixent de genomes SARS-CoV-2 entre principis de gener i principis de març del 2020, avançant la cronologia sobre l’arribada del coronavirus a Espanya. El 15 de gener es va detectar la presència del virus, és a dir, 41 dies abans de la declaració del primer cas de la covid-19, que es va notificar el 25 de febrer.