(ACN) L’Hospital Vall d’Hebron ha realitzat el primer trasplantament de pulmons de l’estat espanyol a un pacient amb covid-19 i a qui la inflamació per coronavirus havia causat danys irreversibles en aquests òrgans.

L’home, de 51 anys i sense patologies prèvies, es va contagiar a finals de gener, en la tercera onada, i va estar ingressat 127 dies a l’UCI, 122 dels quals connectat a un dispositiu d’oxigenació extracorpòria (ECMO), una màquina que fa les funcions dels pulmons.

Després de quatre mesos connectat, aquests òrgans no responien i l’Hospital de Bellvitge, on estava ingressat, va demanar una valoració al Comitè de Trasplantament Pulmonar del Vall d’Hebron, centre referent. El pacient ha sortit de l’UCI i ja no necessita suport per respirar.