L’estat d’alarma vigent des de fa prop de vuit setmanes i, sobretot, el confinament pel coronavirus ha capgirat el dia a dia de tothom, també de les famílies: amb les escoles tancades, la cura i educació de les criatures s’ha traslladat a casa i això, mentre es fa compatible amb les tasques de la llar i -en moltes ocasions- el teletreball. Un canvi radical de 180 graus que no ha capgirat, però, els rols dins les llars de l’estat espanyol: majoritàriament les tasques de la llar continuen recaient sobre les dones, tal com apunta l’estudi elaborat per les professores Libertad González (UPF) i Lidia Farré (UB).

Segons l’anàlisi de l’enquesta, feta a més de 7.000 persones d’arreu de l’estat, “l’augment del volum de tasques de casa s’ha hagut de repartir, però la majoria del pes d’aquest extra ha reincidit sobre la persona que ja les feia anteriorment, que és la dona en la majoria de les llars”, afirma Libertad González.

Tot i que l’estudi detecta un repunt lleuger de la implicació masculina en el dia a dia de l’organització familiar, es veu clarament com les dones continuen portant el pes de rentar la roba, la neteja i la cura per l’educació dels fills. L’única excepció s’ha trobat en la tasca d’anar a comprar; només en aquest cas, l’home n’ha passat a ser el màxim responsable. Segons la investigació pot ser per una qüestió de preferències a l’hora de fer activitats fora de casa.

Debat a les xarxes socials

Els equilibris que s’han de fer dins la unitat familiar s’ha traslladat també com a tema de debat a Twitter, en què és fàcil trobar piulades de dones que alerten de les dificultats que han de superar per poder aconseguir la tan preuada conciliació.

Fins i tot, el col·lectiu Malas Madres -autodefinit com un col·lectiu que vol desmitificar la maternitat i trencar amb el mite de la “mare perfecta”- ha impulsat a través de Twitter una macroenquesta per constatar com s’ho fan les mares per compatibilitzar teletreball, família i llar.

De les conclusions se’n pot extreure que hi ha que set dones de cada deu que assegura no haver-se pogut crear un espai de feina individual; tres de cada quatre, que no poden complir amb els horaris laborals, i només el 20 % assegura que el confinament ha comportat un repartiment més equitatiu de les tasques domèstiques, finalment, un 13 % diu que ha empitjorat.

Repercussió en l’ocupació laboral

L’estudi impulsat per les dues investigadores universitàries també es fixa en quines repercussions ha tingut el confinament sobre l’ocupació laboral dels membres familiars i assegura que els resultats són “demolidors”. De mitjana, l’ocupació mitjana ha caigut 20 punts percentuals i això es veu tant en homes com en dones i afecta, sobretot, els qui tenen un nivell educatiu baix.

Sobre aquest aspecte, la macroenquesta de Malas Madres apuntava que el 65 % de les enquestades està teletreballant i que en un 10 % dels casos els han aplicat un expedient de regulació temporal d’ocupació.