El Col·legi Immaculada Concepció, ubicat al carrer de València número 252, a la Dreta de l’Eixample, serà el primer centre concertat de Barcelona i tot Catalunya que passarà a formar part de la xarxa pública el curs vinent 2020-21. El canvi de titularitat serà possible gràcies al decret que va aprovar la Generalitat al maig passat i que permet reconvertir una escola concertada en pública d’un curs a l’altre i amb alumnes estudiant-hi. D’aquesta manera s’incrementarà l’oferta de places públiques en un districte en què la demanda és superior a l’oferta.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, i l’alcaldessa, Ada Colau, han anunciat aquest canvi en una visita conjunta al col·legi. Les administracions fa temps que treballen per pal·liar el dèficit d’oferta pública a la ciutat, en particular a dos districtes, l’Eixample i Sants-Montjuïc, on no hi ha possibilitat d’ampliar el centres actuals ni solars per construir-ne de nous. “Amb el traspàs que presentem, equilibrem aquesta realitat”, ha sentenciat Bargalló.

De col·legi a institut escola

L’Immaculada Concepció té actualment 18 grups des de P3 fins a 4t d’ESO. A infantil i primària hi ha una línia, mentre que a secundària n’hi ha dues. En total gairebé 400 alumnes. A partir del setembre, el centre serà un institut escola. Amb el nou projecte educatiu es crearà una nova línia que començarà  a P3 i s’anirà ampliant cada any fins arribar a sisè de primària el curs 2028-29: a aquest curs la intenció és que a l’institut escola hi hagi 700 alumnes.

El Consorci d’Educació de Barcelona llogarà durant 17 anys l’edifici i es podrà anar prorrogant cada cinc anys. També s’invertiran més de dos milions d’euros per adequar les instal·lacions actuals a les noves necessitats educatives.

El curs 2020-21 es faran tota una sèrie de millores: nous lavabos, adaptació de les escales d’educació infantil, es renovarà el mobiliari infantil, pintura, modificació dels accessos i noves escomeses. El curs següent, 2021-22, s’adaptarà la capella com a gimnàs i el menjador.

Està previst que el centre augmenti la superfície en 500 metres quadrats. Totes aquestes actuacions s’intentaran fer a l’estiu, com ja és habitual amb el calendari d’obres a les escoles, perquè siguin compatibles amb l’activitat del centre.

Reforç de la plantilla docent

Actualment la plantilla està formada per 32 docents i set persones del PAS que seran subrogats. El curs vinent el professorat s’ampliarà en sis persones. L’any 2028-29, quan la segona línia d’infantil i primària arribi fins a sis, el nombre d’educadors serà de 48.

Requisits perquè una concertada pugui entrar a la xarxa pública

Per tal que una escola concertada pugui passar a ser pública, ha de complir una sèrie de condicions. La primera, que hi hagi necessitats d’escolarització i una manca de places públiques. La segona, que es faci de comú acord entre el centre educatiu i el Departament d’Educació. A banda, es fa un estudi per determinar la viabilitat del canvi, tenint en compte aspectes com la dimensió de l’edifici i els metres quadrats disponibles, la situació econòmica i els recursos humans.

Fins al juliol passat 20 escoles catalanes concertades o privades van demanar a la Generalitat que n’assumís la gestió.