classe escoles

El calendari de la preinscripció per al curs escolar 2020-2021 s’ha vist afectat per la crisi sanitària del coronavirus a Catalunya i l’estat d’alarma.

Nou calendari de preinscripció per al curs 2020-2021

El Departament d’Ensenyament ha ajornat el període de preinscripció escolar que havia d’iniciar-se el 23 de març. D’aquesta manera s’han aturat els terminis per a inscriure’s a educació infantil, primària i secundària obligatòria. La Generalitat està estudiant noves dates i procediments per fer la preinscripció per al curs vinent.

Actualitzarem aquesta informació quan es doni a conèixer.

Matriculació curs escolar 2020-2021

Pel que fa al període de matriculació per al curs escolar 2020-2021 també queda alterat. S’han de fer públiques les noves dates.

Preinscripció escolar per a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Sobre les preinscripcions en estudis postobligatoris com el batxillerat i cicles formatius de formació professional se n’han detallat dates aproximades:

  • Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: pendents de noves dates pendents
  • Cicles formatius de grau superior: pendents de noves dates