preinscripció escolar catalunya

La preinscripció a Catalunya per al curs escolar 2020-2021 s’ha vist afectada per la crisi sanitària del coronavirus i l’estat d’alarma. La preinscripció es fa, aquest any, de forma telemàtica del 13 al 22 de maig. També hi ha l’opció de forma presencial, per aquelles famílies que no tinguin mitjans per fer-ho d’una altra manera, entre el 19 i el 22 de maig.

Com es fa la preinscripció telemàtica?

Les famílies que vulguin preinscriure a educació infantil, primària i ESO ho han de fer a través d’aquest web de la Generalitat. Un cop dins, veureu l’oferta d’estudis on es pot preinscriure. Si esteu interessats en preinscriure a P3, heu de clicar la pastilla d’Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria. No us confongueu i cliqueu l’anterior, Educacio infantil (primer cicle), que correspon a les llars d’infants. 

Un cop dins ja hi trobareu la sol·licitud de la preinscripció per internet (cliqueu la pastilla ves-hi). En aquesta mateixa pàgina s’especifica informació bàsica, com ara la documentació que es necessita per poder-la fer (el llibre de família, el DNI del sol·licitant i, si en té, el del futur alumne). En casos concrets, com ara si l’alumne està en situació d’acolliment, si el sol·licitant és estranger o per al·legar criteris de prioritat, cal acreditar informació complementària. Els criteris es poden consultar en aquest web.

Un cop enviades les dades s’obté un resguard de la sol·licitud que s’ha d’enviar -juntament amb la documentació escanejada o fotografia- al centre demanat en primera opció. Es farà per correu electrònic. El centre respondrà conforme ha rebut la petició. 

Com fer la preinscripció presencial?

També hi ha una data específica per a les famílies que no tinguin les eines per fer la preinscripció telemàtica i la vulguin fer presencial, entre els dies 19 i 22 de maig i només amb cita prèvia, que s’ha de demanar per telèfon o internet al centre en primera opció.

Per dubtes es recomana trucar al 012 i al 935 51 10 00.

Dates clau dels tràmits per al curs escolar 2020-21

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig del 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny del 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 29 de juny del 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol del 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol del 2020

Preinscripció escolar per a batxillerat i cicles formatius

Sobre les preinscripcions en estudis postobligatoris com el batxillerat i cicles formatius de formació professional, les dates són:

 • Batxillerat: entre el 27 de maig i el 3 de juny
 • Cicles de grau mitjà d’FP: entre el 2 i el 8 de juny
 • Cicles formatius de grau superior: entre el 10 i el 17 de juny

Matriculació curs escolar 2020-2021

Pel que fa al període de matriculació per al curs escolar 2020-2021, també queda alterat. El centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a l’escola o institut. Les dates per formalitzar la matrícula són:

 • Primer cicle d’educació infantil: entre el 17 i el 23 de juny
 • Segon cicle d’educació infantil, primària i ESO: del 13 al 17 de juliol
 • Batxillerat: del 8 al 14 de juliol
 • Cicles formatius: entre l’1 i el 7 de setembre

Calendari escoles bressol públiques

Els ajuntaments tenen l’opció d’establir un calendari propi, que s’ha de fer públic abans del 13 de maig de 2020. En cas que no sigui així, el calendari és el següent:

 • Oferta de places escolars: 11 de maig del 2020
 • Presentació de sol·licituds per correu electrònic: del 13 al 22 de maig del 2020
 • Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 13 al 22 de maig del 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny del 2020
 • Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny del 2020
 • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny del 2020
 • Llista ordenada definitiva: 16 de juny del 2020

Matrícula escoles bressol públiques

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny del 2020