Un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) conclou que 1.230 casos d’asma infantil que es detecten cada any a Barcelona es poden atribuir a la contaminació atmosfèrica. Això significa un 48 per cent del total de casos diagnosticats d’aquesta malaltia a la ciutat. El treball s’ha publicat a la revista ‘Environmental Research’ a partir de les dades del cens de població de la ciutat i les taxes d’incidència d’asma en nens i nenes entre 1 i 18 anys.

David Rojas, investigador d’ISGlobal i coordinador de la publicació, destaca que “es tracta de la primera avaluació quantitativa d’impacte en la salut, que inclou múltiples contaminants i el desenvolupament de l’asma infantil”.

L’informe ha valorat dos escenaris diferents per reduir el nombre de casos d’asma infantil. La primera projecció, en cas que es complissin les recomanacions anuals de l’Organització Mundial de la Salut, podria evitar fins a 454 casos d’asma atribuïbles al diòxid de nitrogen (NO2) i 478 causats per les partícules fines (PM2,5). El segon escenari, amb els nivells més baixos de contaminació de l’aire, podria evitar 1.230 casos atribuïbles al diòxid de nitrogen, 992 en el cas de les partícules fines i 789 en el cas del carboni negre (BC).

Més casos en famílies amb un nivell socioeconòmic més alt

L’investigador David Rojas destaca que “a Barcelona, a diferència d’altres ciutats, la població amb més poder adquisitiu tendeix a viure on hi ha més trànsit i contaminació de l’aire”. Per aquest motiu, “l’anàlisi va mostrar més exposició a la contaminació atmosfèrica i casos d’asma infantil” en nens i nenes de famílies amb un “nivell socioeconòmic més alt”.

D’altra banda, Mark Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal, assegura que “Barcelona necessita urgentment intervencions per reduir el volum de trànsit de vehicles motoritzats, que té un impacte negatiu en la salut dels nens i nenes que viuen a la ciutat”.