La Louise té síndrome de Down i quan va néixer la van haver d’operar del cor. La intervenció li va deixar diverses seqüeles, com ara que necessita un sondatge cada tres o quatre hores. Està matriculada a dues escoles: uns dies va a un centre especial i els altres a un d’ordinari i públic. En cap dels dos no hi ha personal per atendre-la i està supeditada a la voluntat de mestres i educadors.

La seva mare, Delphine Reynaud, explica que a l’escola pública una monitora de menjador es va oferir voluntàriament a sondar-la. Al centre especial, després de nombroses gestions, ha aconseguit que les infermeres del CAP de davant de l’escola s’hi desplacin. Això sí, cada vegada en ve una de diferent. Una situació que inquieta la Delphine perquè el sondatge és un moment íntim i preferiria que sempre ho fes la mateixa persona. A més, afegeix que la Louise no pot anar mai d’excursió.

Una demanda llargament reivindicada

És una situació que viuen moltes famílies amb infants que tenen necessitats especials i que, en alguns casos, han de deixar de treballar per atendre’ls. Per això fa anys que l‘Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE) demana que a totes les escoles públiques hi hagi aquesta figura. Segons la presidenta de l’entitat, Engràcia Soler, moltes famílies “opten per escoles privades i fins i tot algunes associacions de famílies (AFA) decideixen contractar-ne una i pagar-la de la seva pròpia butxaca”.

Natàlia Colina, que treballa com a infermera escolar a un centre concertat de Barcelona, afirma que “tenir la figura d’infermera escolar és una garantia per als mestres, per als pares també i per a alguns alumnes. És una necessitat bàsica”. Entre altres coses, ella s’encarrega d’atendre els alumnes diabètics, que encara són petits per fer-se sols els controls de glucosa.

Segons ha pogut saber betevé, el Departament d’Educació està elaborant una proposta per intentar donar resposta a aquesta demanda.