Després de les denúncies realitzades per l’AMPA de l’Escola Sant Josep Oriol, que es trobaven constantment xeringues i excrements als Jardins de Cèsar Martinell, l’Ajuntament ha mogut fitxa. El consistori intensificarà el servei de vigilància i neteja per assegurar-se que es fa un bon ús del jardí.

Seguiment de la Guàrdia Urbana

Des del districte de l’Eixample, asseguren, s’han posat en contacte amb l’AMPA per mirar de compartir una diagnosi i una solució, als problemes dels Jardins de Cèsar Martinell. En aquest sentit s’ha aconseguit que la Guàrdia Urbana realitzi un seguiment i mantingui una presència intensiva, a les hores pactades amb l’escola.

Una neteja més intensa

Un altre dels punts on es pararà més atenció és en el servei de neteja dels jardins. Aquest dimarts al matí ja s’ha dut a terme una actuació integral de neteja i, des de Parcs i Jardins, ja s’ha anunciat que s’intensificarà la presència dels equips per realitzar un manteniment òptim d’aquest interior d’illa. També es treballarà de forma coordinada amb l‘Agència de Salut Pública per gestionar la possible recollida de xeringues.

El futur dels jardins

La rehabilitació dels Jardins de Cèsar Martinell ja estava prevista als Plans d’actuació del districte (PAD) i als Programes d’inversions municipals (PIM) i, en aquest sentit, ara mateix s’està redactant el projecte executiu.