L’estat d’ànim dels ciutadans espanyols ha empitjorat durant la sisena setmana de confinament pel coronavirus. Així, si més no, ho evidencien els resultats de l’enquesta que periòdicament pública el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP).

Si bé durant la tercera setmana es va experimentar una millora, els resultats en aquest cas indiquen un lleuger creixement de les persones que porten malament el fet no poder sortir de casa. De fet, s’ha assolit el percentatge més alt (16 %), alhora que les que responen que ho porten bé han tocat el seu mínim (51,3 %), tot i que segueixen sent majoria. Els que diuen que es troben igual representen el 32,6 %.

En canvi, disminueix la preocupació dels enquestats. Només un 21,3 % diuen estar més amoïnats que la setmana anterior, però es mantenen pràcticament igual els que n’estan menys (15,6 %). En aquest camp, el que més creix és el percentatge de gent que se situa en els mateixos paràmetres del període anterior (62,2 %).

On s’aprecia un repunt és en la percepció dels ciutadans sobre l’evolució de la situació de cara als pròxims 15 dies. El 51,3 % pensa que anirà millor, mentre que baixen al 9 % els qui ho veuen més negre i es mantenen al mateix nivell els qui creuen que no hi haurà canvis substancials.

D’altra banda, però, augmenten les persones que creuen que l’economia trigarà dos anys o més a recuperar-se (35,8 %) i baixen els qui confien que ho faci abans d’un any (22,1 %). Un 35,9 % pensen en una forquilla intermèdia d’entre un i dos anys.

Sí a les mascaretes i a viatjar menys

L’enquesta del GESOP incorpora aquesta setmana noves preguntes. Se n’han incorporat, per exemple, sobre l’ús de mascaretes. En aquest punt, trobem un ampli consens. Una gran majoria dels enquestats es mostra  predisposat a utilitzar-ne de manera habitual (83,2 %). També hi ha consens quan es parla de reduir la mobilitat o viatjar menys (84,4 %).

 

Més de la meitat, creuen que el món canviarà

Sobre les perspectives de futur, la majoria dels enquestats creuen que, després de la Covid-19, el món no serà el mateix. Un 22,8 % creu que canviarà molt i un 32,5% creu que bastant. Els que pensen que canviarà poc o gens voregen el 40%.

Tot i així, a la pregunta de com serà el món després del covid-19, el 44,6 % pensa que tot seguirà igual, el 28,1 % creu que serà millor i el 19,6% sospiten que pitjor.

Des que el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública va començar, a finals de març, a analitzar l’estat d’ànim dels ciutadans respecte de la crisi del coronavirus,  s’han fet 3.700 entrevistes telefòniques a tot el territori espanyol.