El coronavirus ja té una terminologia bàsica en la llengua de signes catalana (LSC). La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura ha publicat diversos signes relacionats amb la covid-19. L’objectiu és posar a l’abast de la ciutadania aquells mots i expressions més bàsics i necessaris en relació amb la pandèmia i la seva gestió. Per a aquestes paraules s’ha triat una configuració i execució senzilles perquè puguin servir de referència a tothom.

D’entre les paraules, no podia faltar la principal: “coronavirus”. Sobre el puny de la mà esquerra tancat es desplega la dreta amb els dits estesos, tot imitant la forma de la corona del virus. A banda, la terminologia inclou productes que han passat a formar part de la nostra quotidianitat, com ara les mascaretes i el gel hidroalcohòlic, o bé mesures com el confinament, l’aïllament o la quarantena. També s’hi detallen paraules relacionades amb la simptomatologia de la covid-19, com és la febre. S’hi inclouen també mots genèrics com “pandèmia”.

A banda de paraules, també hi ha expressions que ara formen part del nostre vocabulari diari com “estat d’alarma”, “grup de risc” i “desconfinament progressiu”. Algunes són recomanacions higièniques i mesures de seguretat com ara “distància de seguretat” o bé “tossir amb el colze o l’avantbraç”.

Tota aquesta terminologia s’afegeix al Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana. Es tracta d’una eina lexicogràfica amb més de 1.460 termes de caràcter divulgatiu definits per Política Lingüística.

Assessorament d’entitats de persones sordes

Diverses entitats dedicades a les persones sordes han contribuït a elaborar aquesta terminologia específica per al coronavirus, entre les quals hi ha la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) i Artistes Sords Units (ASU), entitat amb més de 40 anys de trajectòria. També hi ha participat l’expert en llengua de signes catalana Santiago Frigola.

Totes les rodes de premsa de la Generalitat de Catalunya i durant la pandèmia del coronavirus s’han emès amb traducció simultània en llengua catalana de signes en una finestra suficientment gran i situada a la part superior esquerra de la pantalla. Amb aquesta mesura s’ha volgut garantir l’accés a la informació sobre la gestió del virus a les persones sordes.