Protecció Civil explica quines són les activitats que es poden fer i quines són les restriccions després de les últimes mesures que s’han pres els últims dies per part de les administracions públiques. Aquestes són les respostes a totes les preguntes sobre la covid-19.

 • Es pot entrar o sortir dels municipis?

Per tot Catalunya es demana que no hi hagi mobilitat. Només es pot sortir de casa per anar a comprar aliments, anar a la farmàcia, treure diners, anar a treballar, en cas de fer-ho només en un servei essencial i tornar a casa, per atendre menors d’edat i gent gran i altres persones vulnerables.

A més, a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí es manté el confinament i, per tant, hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne. Només ho poden fer els serveis essencials (seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius/morts –escorxadors).

 • Necessito un certificat per desplaçar-me?

S’ha elaborat un certificat autoresponsable de desplaçament per demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions d’estat d’alarma. Entra en vigor dilluns, 23 de març.

 • Estan obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial. Ara bé, cal evitar aglomeracions en les compres. L’estada dins un establiment ha de ser la mínima i imprescindible per realitzar la compra necessària. Salut recomana mantenir entre un i dos metres de distància entre persones.

 • Els subministraments a les botigues d’aliments i supermercats estaran assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

 • Puc quedar amb gent al carrer?

No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites anteriorment i no s’hi inclouen les trobades.

 • Puc portar els infants al parc?

No.

 • Puc anar a comprar amb menors a càrrec si no hi ha ningú més a casa?

Cal demanar a algú que us faci arribar els aliments al vostre habitatge. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

 • Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents. També per a la recollida de menors d’edat en els domicilis dels progenitors/tutors, inclòs règim de custòdia compartida o similar.

Sí, per garantir l’atenció que necessitin.

 • Sóc persona dependent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

 • Puc anar a sales de vetlla al tanatori?

Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i mantenint les distàncies. No es permet en cas que el difunt sigui a causa de la covid-19. El grup Mèmora restringeix l’accés al públic als seus tanatoris, només hi podrà entrar un grup reduït de familiars  amb una limitació de 30 minuts. No es faran ni cerimònies ni vetlles.

Sí, però de forma individual, sempre a prop del domicili i pel temps imprescindible.

 • Puc baixar les escombraries?

Sí.

 • Puc fer ús de les zones comunitàries de l’edifici on visc?

Només per a les activitats imprescindibles, com estendre la roba, de forma individual. No se’n pot fer ús per a esbarjo.

Estan tancats des del dia 14 de març.

Estan tancats des del dia 14 de març.

 • Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?

Estan tancats tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

Estan tancats des del 14 de març.

No. Estan tancats.

 • Les botigues poden obrir?

Només poden obrir les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per Internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

 • Les immobiliàries poden obrir?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

 • I les notaries, poden obrir?

Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a qüestions urgents

 • Els mecànics d’automoció estan oberts?

Poden obrir, però no poden vendre peces al detall.

 • Es pot passar la ITV?

No, s’ha decretat el tancament de tots els centres.

 • Es poden llogar vehicles?

Només professionals. L’Administració tipifica l’activitat amb particulars com a comerç al detall i està prohibida. Ara bé, s’ha de permetre el retorn de vehicles llogats bans de l’estat d’alarma.

 • Empreses de lloguer de vehicles a particulars?

No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració d’activitat comercial minorista. S’ha de permetre el retorn de vehicles prèviament llogats.

 • Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?

Està permesa l’obertura del local comercial però només per lloguer de vehicles professionals.

 • Es pot fer una mudança de pis? 

Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu el damunt la documentació que ho acrediti.

 • Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

S’estan ajornant totes les no urgents. En el cas de les embarassades, també es limiten les visites de seguiment als CAP i hospitals.

 • Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

S’estan ajornant totes les no urgents.

Sí, però amb reducció d’un terç de l’ocupació i no és recomanable fer-lo servir. Consulteu, però, cada gestor del servei.

 • Puc anar a fer gestions a l’Ajuntament (multes, impostos…)?

Abans d’anar-hi, consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o ajornar-los. Això sí, s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).

 • Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

El 012 per a informació, per simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i no és en cap cas per a informació.

 • Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

 • Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigua, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.

 • Quins són els grups de major risc?

Salut indica que els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovascular, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

 • Es pot fer un desplaçament per canviar la custòdia de menors a una altra localitat?

Sí, sempre que no es tracti d’un dels municipis de la conca d’Òdena, on hi ha decretat confinament: Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.  No s’altera el règim de guàrdia i custòdia vigent en cada cas, que es pot modificar per acord entre els progenitors.

 • Hi ha alguna limitació de nombre de persones que poden circular en vehicles privat?

Sí, s’ha de fer de manera individual tret que s’acompanyi un menor, una persona gran, una persona dependent o amb discapacitat. També podran viatjar dues persones si la persona a qui es porta no pot conduir i ha d’anar al lloc de treball, el domicili o un centre sanitari. En cas que hagin de viatjar dues persones, Protecció Civil ha establert que com a màxim anirà una persona per cada fila de seients.

 • Hi ha limitacions en la capacitat dels vehicles d’empresa?

No, però sempre han de ser el mínim de persones possibles i respectant tant com es pugui les distàncies de seguretat per minimitzar contagis.

 • Els taxis tenen límit de capacitat?

Només hi pot viatjar una persona tret que acompanyi un menor, una persona gran, una discapacitada o dependent.

 • Les benzineres poden obrir el restaurant o bar?

No, però poden facilitar la venda d’aliments que posteriorment es mengin fora del local.