Les obres d’arranjament dels camins del Parc del Guinardó avancen enmig d’una polèmica veïnal entre detractors i defensors. Quatre associacions de veïns de la zona les defensen perquè consideren que calia arreglar els camins, molt malmesos. La plataforma de creació recent Salvem els Tres Turons, en canvi, hi està en contra. Assegura que les actuacions que s’estan fent al parc atrauran encara més el turisme.

La plataforma Salvem els Tres Turons també critica que s’estigui treballant al parc quan encara hi ha presència de fibrociment al terreny, provinent de les barraques que hi havia hagut al turó de la Rovira i que es van tirar a terra a finals dels 80. César Robles, un dels portaveus de la plataforma, la defineix com una “muntanya malalta” i defensa que els moviments de terra que s’estan duent a terme amb els treballs poden alliberar fibres d’amiant a l’ambient.

El mateix opinen els jubilats de Macosa-Alstom, una empresa que ha patit els efectes de l’amiant a la salut dels seus treballadors. Ells van alertar l’Ajuntament, el 2017, que el Parc del Guinardó és ple de fibrociment. Reclamen que es prohibeixi el pas al públic mentre durin els treballs i que els treballadors vagin degudament protegits per evitar que inhalin fibres. No fer-ho, afegeixen, és “irresponsable”.

L’Ajuntament, per la seva banda, assegura que és conscient del problema de l’amiant i que està treballant per erradicar-lo del turó. El 2017 i el 2018 es van fer actuacions d’urgència en què, expliquen, van retirar quatre tones d’uralita i 42 tones de terra contaminada amb fibrociment. També es faran revisions periòdiques del terreny, una a la primavera i una altra a la tardor, i batudes d’urgència en casos de pluges o incendis que puguin fer sorgir l’amiant enterrat. Pel que fa a les obres actuals, no han considerat que puguin suposar un risc per a la salut. Un expert higienista, afegeixen, supervisa l’obra en tot moment per si la presència d’amiant obliga a prendre alguna mesura de seguretat.

Obres urgents i necessàries

L’Associació de Veïns del Turó de la Rovira, malgrat compartir que cal retirar el màxim d’amiant possible, considera que les obres per arreglar els camins eren urgents i necessàries. No estan d’acord que aquestes actuacions atreguin més turisme i recorden que algunes escoles de la zona havien demanat millores als camins. A diferència de la plataforma Salvem els Tres Turons, estan d’acord en el mètode que s’està duent a terme per arranjar-los, el sauló estabilitzat, una barreja de sorra i ciment. Segons el consistori és el material més convenient quan els camins tenen un pendent de més del 2 %. El sauló normal, expliquen, quedaria erosionat en poc temps. Malgrat que en un primer moment l’aspecte és similar al ciment, afegeixen, amb el pas dels dies es va naturalitzant.