proves guardia urbana i bombers

Aquest dissabte 5.161 persones han començat les proves per accedir a la Guàrdia Urbana i als Bombers de Barcelona. En total s’ofereixen 128 i 60 places, respectivament, i entre els aspirants d’enguany hi ha el percentatge de dones més alt de la història. A la convocatòria de la Guàrdia Urbana estan cridades 3.244 persones, de les quals el 36,37 % són dones (1.180), mentre que a la convocatòria dels Bombers de Barcelona consten 1.867 persones, de les quals el 17,56 % són dones (328).

Incorporar la perspectiva de gènere i equilibrar el cos

L’Ajuntament de Barcelona reserva el 40 % de les places disponibles d’agent de la Guàrdia Urbana per a dones per equilibrar la presència de gèneres masculí i femení entre la plantilla, actualment molt esbiaixada a favor dels agents homes. Ara com ara, la plantilla de la Guàrdia Urbana la formen 3.403 agents, dels quals 584 són dones, el 17,6 %.

Pel que fa als Bombers de Barcelona, la reserva de places per a dones és del 25 % i és la primera vegada que s’aplica. Actualment, la plantilla la formen 767 efectius, dels quals el 5,6 % són dones, 4,5 punts més que l’any 2019.

El batxillerat, requisit mínim demanat per primer cop per ser policia a Barcelona

La gran novetat de la convocatòria d’aquest 2024 a la Guàrdia Urbana la trobem en un dels requisits. Per primer cop els aspirants han de tenir, com a mínim, el títol de batxillerat o un d’equivalent, en compliment amb la modificació de la Llei de policies locals de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg d’aquest dissabte, els aspirants han fet la prova cultural i teòrica, els tests d’aptituds, la prova de coneixements de llengua estrangera i els tests de personalitat i competències.

Canvis recents a la convocatòria de Bombers i novetats

A l’última convocatòria dels Bombers de Barcelona va desaparèixer l’alçada mínima i màxima tant per a homes com per a dones i a la prova d’oficis es va incorporar l’àmbit sanitari. Fins aleshores no hi havia perspectiva de gènere i només hi havia tres àmbits professionals altament masculinitzats: edificació i obra civil, instal·lacions elèctriques i mecànica.

A les proves d’aptituds físiques es van afegir exercicis de dominades i d’arrossegament de maniquí, més vinculades amb el dia a dia dels bombers, i es van eliminar les proves de pressió sobre banc i de salt horitzontal.

Aquest any s’ha incorporat la prova de coneixements de llengua estrangera, que serà obligatòria i no eliminatòria. Poden escollir entre llengua anglesa, francesa, alemanya, italiana, àrab, xinesa o urdú.