La crisi provocada per la covid-19 es fa evident en les xifres que ha presentat Càritas Diocesana de Barcelona sobre la seva actuació durant els mesos d’abril i maig. L’entitat ha duplicat el nombre de llars i de persones ateses. Per exemple, s’han reforçat els punts de distribució d’aliments en espècie (ubicats principalment a les parròquies).

Els 87 que hi ha actualment en actiu han arribat a 2.028 llars (5.050 persones), una xifra molt superior al mateix període del 2019, quan l’entitat va distribuir aliments a 255 llars (592 persones). L’entitat també ha reforçat els menjadors socials on es lliuren pícnics als sensellar. En dos mesos se n’han entregat a 739 llars (506 el 2019). Davant d’aquestes xifres, Càritas acaba d’impulsar una nova campanya amb el nom “A només dos metres” per demanar la implicació de la societat.

D’altra banda, Càritas han triplicat les ajudes econòmiques per aliments (2.806 persones) i s’han duplicat les destinades a habitatge (1.916 persones), sobretot pel pagament d’habitacions de relloguer. De fet, les dades de Càritas posen de manifest que dues de cada cinc llars no poden fer front a les despeses d’habitatge.

Més del 50 % demanen ajut per primera vegada

Segons les xifres que ha presentat l’entitat, més del 50 % de les llars ateses eren de persones que s’han acostat per primera vegada a Càritas, o bé de gent que hi ha tornat després d’anys de no necessitar aquesta ajuda. En total, 5.240 persones noves, una xifra molt superior a les 622 d’ara fa un any. De fet, el pes de les llars ateses per primer cop passa del 48 al 53 %, el que segons Càritas posa de manifest l’existència d’una nova realitat d’exclusió i mostra “la ineficàcia de la recuperació, que no arriba a una part de la població”.

Una crisi sobre una altra crisi

Càritas remarca que la crisi del coronavirus colpeja de manera més intensa les famílies i les persones que ja es trobaven en exclusió social arran de la crisi econòmica del 2008. Si al febrer del 2020 les llars ateses amb pobresa servera (menys de 457 €) representaven el 47 %, a l’abril aquesta xifra s’havia enfilat 20 punts, fins arribar al 67 %.

Les conseqüències de la covid-19 en l’ocupació també queden reflectides en les dades de l’entitat. Una de cada quatre llars ateses no té ingressos, mentre que abans de la pandèmia eren gairebé una de cada 10 llars.

Què demana Càritas?

Davant d’aquesta situació, Càritas considera imprescindible l’encaix entre l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida de Ciutadania, de manera que arribi a totes les persones que ho necessiten, i sigui complementari al salari i compatible amb els ajuts a l’habitatge. A més, Càritas reivindica el paper de les entitats socials a l’hora de poder fer informes vinculats que agilitzin aquests processos. A més, també demana que s’agilitzi la regularització de les persones en situació administrativa irregular i garantir el dret a l’habitatge, especialment a través d’ajudes al lloguer i d’un parc d’habitatge públic.