(ACN) Càritas Diocesana de Barcelona ha multiplicat per tres les peticions d’ajuda que ha rebut des de l’inici de la situació d’estat d’alarma a causa del coronavirus. L’entitat ha rebut 450 sol·licituds d’ajuda en una setmana, el triple de les que rebia abans de la situació actual.

El 80 % de les peticions són per cobrir necessitats bàsiques, com l’alimentació o el pagament de lloguers o subministraments bàsics. A més, Càritas ha demanat ampliar les ajudes perquè hi puguin accedir col·lectius que estan en situació administrativa irregular, sense llar o sense domicili fix.

Després de la crisi sanitària en vindrà una de social

El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha advertit que “després de la crisi sanitària vindrà una crisi social i econòmica” i que ara ja s’estan començant a notar “les conseqüències”. Busquets ha xifrat en 179.000 les persones que a la diòcesi de Barcelona viuen en habitacions rellogades o en un habitatge insegur, i que ara tenen “greus dificultats” per pagar els 400 o 500 euros de lloguer mensual. A més, ha advertit que hi ha famílies que estan “angoixades”, però no tenen feina i han esgotat els estalvis.

L’entitat està fent reforços escolars telefònicament o a través de trobades virtuals amb la finalitat de mitigar les desigualtats que la situació actual de confinament pot provocar en els alumnes.

A més, Càritas manté oberts 69 punts de distribució d’aliments i sis menjadors escolars estan lliurant pícnics per endur i atenen una mitjana de 400 persones al dia.

Garantir uns ingressos mínims

L’entitat ha demanat a totes les administracions que “facin tot el que estigui a les seves mans per mitigar els efectes d’aquesta crisi sanitària, econòmica i social”, i ha demanat posar el focus en tres col·lectius: les famílies amb menors sense recursos, les persones que viuen de relloguer i les persones en situació administrativa irregular.

A més, Càritas ha demanat treballar en la garantia d’ingressos mínims com a última xarxa de protecció social. Segons l’entitat, “aquesta mesura podria reduir l’impacte social i econòmic que està patint la població més vulnerable i evitaria que les conseqüències d’aquesta crisi sanitària i social s’agreugin i es cronifiquin en el futur més immediat”. En aquest sentit, ha demanat a la Generalitat que, si el Govern espanyol aprova una renda mínima durant l’estat d’alarma, la complementi fins a assolir l’import de la Renda Garantida de Ciutadania.