Motxilles en un penjador

Tot i la polèmica sorgida entre la Generalitat i el Govern espanyol després de la filtració del document elaborat pel Ministeri de Sanitat en què es recullen 14 punts genèrics i bàsics sobre l’organització del curs 2020-2021, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha recordat, després de la Conferència Sectorial d’Educació d’aquest dijous, que tot i donar suport a aquest pla les competències en matèria educativa recauen exclusivament en el seu departament. Bargalló afegeix que no acceptaria que el ministeri publiqués el document amb caràcter normatiu o reglamentari.

El compromís del Departament d’Educació

Tot i les divergències Educació ha volgut puntualitzar que existeix una coincidència de partida amb molts dels aspectes proposats i que ja treballa amb el Departament de Salut la conciliació de les mesures sanitàries que caldrà prendre per a l’obertura del curs. Es posarà especial èmfasi en la prevenció, la higiene i la seguretat dels espais educatius, l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis. També manté el compromís de prioritzar la presencialitat de l’alumnat en els espais educatius per a l’activitat del curs 2020-2021.