Durant mesos han servit perquè persones sense llar poguessin confinar-se i protegir-se de la covid-19, però els dos pavellons de Fira de Barcelona comencen a buidar-se. Aquesta setmana l’Ajuntament en tanca un, gestionat per la Creu Roja, i es reorganitza. Els espais, amb 450 places, estaven a la meitat d’ocupació i, passada l’emergència, el consistori creu que cal tornar al circuit habitual: fer atenció personalitzada a través de Serveis Socials.

L’Ajuntament assegura que ha derivat usuaris a recursos permanents, com ara centres d’acollida, i en manté molts agrupats al pavelló obert. Algunes entitats han explicat a betevé, però, que alguns han quedat al carrer. “Serveis Socials no es pot fer responsable de les polítiques d’habitatge i de protecció social. Però sí de tot l’acompanyament que fem perquè aquestes persones trobin la millor sortida possible“, explica Sonia Fuertes, comissionada d’Acció Social.

Arrels Fundació recorda que falta habitatge

Arrels Fundació insisteix que els pavellons de Fira no són cap solució per al col·lectiu, però recorda que, a Barcelona, d’habitatge no en sobra. “Ja fa temps que tenim una manca greu d’espais residencials, d’allotjaments. Els pavellons de Fira tampoc donen resposta a totes les persones que estan en situació de carrer, però si més no donen resposta a algunes“, diu Marta Maynou, membre de l’entitat.