El Centre d’Acollida Assís ha habilitat 12 places d’habitatge per a dones en situació de sense llar en l’últim mes a la província de Barcelona, que sumen un total de 20 places per a dones. Ha estat una actuació d’emergència a conseqüència del coronavirus, que ha fet que els usuaris d’Assís augmentin un 30 %, tant dones, homes com famílies.

Es tracta d’habitatges a Santa Coloma de Gramanet, Sant Pere de Ribes i Barcelona, a Sarrià. Aquest últim s’anomena Llar Impuls i l’han cedit les monges benedictines: acull set dones i vol ser un espai segur on fer un acompanyament social, educatiu i psicològic perquè les dones comencin un procés de recuperació personal amb temps i tranquil·litat.

Una llar exclusivament per a dones

Llar Impuls és un espai de prevenció on les dones tenen els seves pròpies habitacions però comparteixen espais comuns. “Per la seva recuperació és fonamental compartir les experiències amb altres dones i treballar l’empoderament i la sororitat“, explica Helena Sala, responsable del projecte Dones amb Llar del Centre d’Acollida Assís. Segons Sala, han de ser espais amb perspectiva de gènere perquè hi ha una vinculació molt estreta entre violència de gènere i relacions d’abús amb el sensellarisme femení.

Sensellarisme ocult

Tot i que es veuen poques dones dormint al carrer, el nombre va en augment: el 2019 Assís en va atendre un 42 % més dones que l’any anterior. La majoria de dones es troben en situació de sensellarisme ocult: viuen en habitacions de relloguer, cases ocupades o a l’habitatge on treballen.

“Arriben més tard a una situació de sensellarisme, perquè aguanten situacions que són molt dramàtiques i molt traumàtiques per no acabar al carrer, i al final això passa factura. I quan arriben al carrer arriben amb molt pitjors condicions que els homes en tots els sentits”, apunta Sala.

Més habitatges en procés

A finals d’aquest any, Assís començarà a construir la Llar Rosario Endrinal, 10 apartaments per a dones sense sostre de llarga evolució i que es troben en situació de vulnerabilitat social extrema. Es tracta d’apartaments unipersonals amb espais comuns i un equip multidisciplinari que les ajudarà a començar el seu procés de recuperació.