qui membre mesa electoral 28 maig eleccions municipals 2023
Foto: Clara Soler

La mesa electoral és un dels elements més importants d’uns comicis. És el lloc on l’elector emet el vot, on es controla el desenvolupament de la votació durant l’horari d’obertura del col·legi electoral i on es fa el recompte i l’escrutini provisional. Cada mesa té tres integrants: una presidència i dos vocals, els quals són escollits mitjançant un sorteig dels ajuntaments i són nomenats per les juntes electorals de zona. Qui està dins del sorteig? Et pot tocar ser membre d’una mesa electoral el 28-M, amb motiu de les eleccions municipals 2023?

Et detallem les condicions que fan que una persona formi part o no del sorteig, que va celebrar-se el passat 29 d’abril.

Condicions per ser membre d’una mesa electoral

Les persones que han entrat dins del sorteig per formar part d’una mesa han de ser majors de 18 anys i menors de 70 anys. En aquest sentit, tots els ciutadans amb dret a vot que es troben en aquesta franja d’edat han pogut ser escollides. A banda, la llei deixa clar que els membres de la mesa han de saber llegir i escriure.

Si una persona té més de 65 anys, té l’opció de renunciar al càrrec. Això sí, ho ha de fer manifestant la seva decisió a la junta electoral de zona que li correspongui.

Un requisit concret per als presidents

Per a les persones que tinguin el càrrec de presidència de la mesa, aquestes han de tenir el títol de batxillerat o de formació professional de segon grau. Si no, es permetrà presentar el graduat escolar o equivalent, d’acord amb la llei electoral.

Què passa si faig 18 anys entre el sorteig i el 28-M?

Si una persona fa anys entre el dia del sorteig i la data de les eleccions, aquesta queda descartada i, per tant, no haurà de formar part de la mesa. La persona ha de ser major d’edat abans de l’elecció dels membres de la mesa electoral.

Al·legacions per no ser membre de mesa

Si compleixes algun dels requisits per no formar part d’una mesa electoral (persones malaltes o hospitalitzades, militars en actiu, candidats del 28-M, majors de 65 anys, membres de juntes electorals, interventors o apoderats, personal embarcat o qualsevol altra causa justificada i documentada) i reps la notificació per ser-hi, tens set dies naturals des de la data de la notificació per presentar al·legacions a la junta electoral de zona.

Si no et pots acollir a cap de les excepcions, has de presentar-te al col·legi designat el mateix 28 de maig a les 8 h, ja siguis president, vocal o suplent. A més de ser un deure ciutadà, és una obligació. Incomplir la notificació està castigat amb una pena de presó de 3 mesos a 1 any o una multa de 6 a 24 mesos.

Què vols saber de les eleccions municipals a Barcelona?