L’Ajuntament ha tancat via decret l’accés a la plaça de Sant Felip Neri en horari de pati escolar per donar un ús exclusiu de l’espai als infants de l’Institut Escola Sant Felip Neri. La restricció de pas es farà de dilluns a divendres lectius, tant durant el curs actual com el que ve, incloent el mes de juliol, pel casal d’estiu de l’escola.

L’horari de tancament per a ús de pati escolar serà en les franges horàries de 10 h a 11.30 h i de 12.30 h a 14.30 h. La mesura, de caràcter temporal, serà prorrogable fins a la finalització de les obres d’ampliació i adequació de l’Institut Sant Felip Neri.

Un espai per a activitats educatives i d’esbarjo

L’Ajuntament ha publicat aquest dimecres al BOPB el Decret d’aprovació inicial de l’ordre singular d’ús exclusiu per l’Institut Escola Sant Felip Neri de la plaça Sant Felip Neri, que entrarà en vigor un cop superat el període de 20 dies d’exposició pública. Es tracta d’una mesura per “harmonitzar els usos a l’espai públic, i per afavorir la formació i el desenvolupament integral dels infants” en un espai adequat per a activitats educatives i d’esbarjo.

A partir de l’aprovació definitiva, el centre podrà tancar els accessos del carrer de Sant Felip Neri i el carrer de Montjuïc del Bisbe, permetent el pas a les persones residents i treballadores per entrar als llocs de treball, centre de culte o establiments públics ubicats a la plaça. L’escola podrà delimitar l’espai amb tanques o altres elements que defineixin l’espai restringit mentre facin ús de la plaça.

Una iniciativa que neix l’any 2018

L’Institut Escola Sant Felip Neri ja utilitza en exclusiva la plaça de Frederic Marès com a zona d’esbarjo escolar per als alumnes de secundària, i va usar per primer cop la plaça de Sant Felip Neri per als usos de pati escolar el 2018.

Va ampliar-ne l’ús el novembre del 2019, i també l’horari. Durant la pandèmia aquest ús exclusiu es va ampliar a tot l’horari lectiu i en tot el curs escolar però, un cop recuperada la normalitat en les mesures restrictives per covid, es va establir un horari provisional de 10 h  a 11.30 h i de 13 h a 15 h, que ara s’ajusta en l’horari de migdia.