suplents mesa electoral cobren

El sorteig de les meses electorals 2023 és una dels esdeveniments més importants de tot el calendari de les eleccions municipals del 28-M. Aquest tràmit servirà per escollir el president, els vocals i els suplents de cadascuna de les meses electorals que s’habilitaran el 28 de maig perquè els ciutadans puguin votar. Quan és el sorteig de les meses electorals el 2023 als ajuntaments? A continuació te’n detallem les dates i, també, quins dies pots rebre la notificació si has estat un dels escollits!

Ja t’avancem que el sorteig es farà entre finals d’abril i principis de maig.

Data del sorteig de les meses electorals 2023

Els ajuntaments, per fer el sorteig de les meses electorals del 2023, tenen cinc dies: entre el 29 d’abril i el 3 de maig. A Barcelona, l’elecció aleatòria serà aquest dissabte, 29 d’abril. Tan bon punt fet el sorteig dels membres de les meses, la notificació als ciutadans es farà en tres dies a partir del sorteig. Per tant, la data màxima per enviar la carta a la persona elegida com a membre d’una mesa a Barcelona serà el 2 de maig, si bé en altres municipis pot ser-ho el dia 6.

Les meses electorals consten d’un president, dos vocals i suplents (aquests últims formaran part de la mesa si falla el president o un dels vocals). Qualsevol ciutadà censat en una secció electoral, de menys de 70 anys i que sàpiga llegir i escriure, podrà ser elegit per formar-ne part.

Quan rebré la notificació a casa?

La notificació a casa la podràs rebre pels volts del 6 de maig. A partir d’aquí, has de saber que hi ha un període d’al·legacions a la designació dels membres de les meses. Durant els set dies següents de rebre l’avís, la persona podrà recórrer l’elecció.

Per tant, la data màxima per presentar les al·legacions serà el 13 de maig i es resoldran, com a molt tard, el 18 de maig, deu dies abans de la jornada electoral.

Què vols saber de les eleccions municipals a Barcelona?