Segons els índex mitjans de les diferents estacions barcelonines de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els nivells de NO2 han millorat en els darrers anys. Cal remarcar, però, que la majoria de punts de mesura de la ciutat segueixen incomplint la normativa europea (Directiva 2008/50/CE de Qualitat de l’Aire) i la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que marca com a límit permès els 40 µg/m³ de mitjana anual.

Barcelona supera des de fa 20 anys els nivells de NO2 recomanats per l’OMS, segons les declaracions a ‘El matí de Barcelona’ de Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona.

Reducció zona 80 el 2011

L’any 2007 el govern de la Generalitat va aprovar la implantació de la zona límit de velocitat de 80 km/h a 20 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, inclosa la ciutat, amb la finalitat de reduir la contaminació atmosfèrica. El 2011, la zona 80 es va reduir només als accessos a la ciutat. El que s’aplica des d’aleshores fins ara són els límits de velocitat variables, amb l’objectiu de flexibilitzar el trànsit en funció de les circumstàncies del moment.

A més, la davallada d’emissions de NO2 també s’explica per l’efecte de la crisi econòmica, iniciada el 2008, i que va provocar que molta gent deixes d’utilitzar el cotxe per als desplaçaments. De fet, molt probablement, la crisi va facilitar que aquí s’assolís l’anomenat Acord de París del 2015.

Implantació superilles

Amb el retrocés de la crisi s’han produït algunes oscil·lacions en les emissions de NO2 a la ciutat i el 2015 i el 2017 són exemples d’anys amb augment d’emissions. Des de llavors, algunes de les mesures que s’han dut a terme per pal·liar la contaminació atmosfèrica és la implantació de les superilles, espais destinats a ús públic i on no es permet la circulació de vehicles. La primera superilla es va insta·lar al setembre del 2016 al Poblenou, entre els carrers de Badajoz, Pallars, Llacuna i Tànger. Actualment, també n’hi ha tres a l’Eixample, una a Horta, una a les Corts, una altra a Sants – Montjuïc i una altra a Sarrià – St. Gervasi.

Actualment, podem concloure que de les set estacions de mesurament de NO2 a Barcelona, el 2011 n’hi havia cinc que superaven els nivells permesos i actualment s’ha revertit aquesta situació i són dos els que segueixen mostrant valors mitjans alts. Concretament, les estacions que mostren l’aire més contaminat són les del centre de la ciutat, és a dir, Gràcia – St. Gervasi i l’Eixample.

Implantació de la segona fase de la ZBE

Altres mesures que s’estan estudiant, per exemple, és eliminar el Port Aeri Barcelona – Madrid, així com la segona implantació de la zona de baixes emissions, el 2024. Es preveu s’ampliarà a la flota de cotxes anteriors al 2014, actualment no poden entrar a la ZBE els més antics del 2006.

Berlín va ser pionera a l’hora d’implantar restriccions de trànsit a la ciutat i ho fa des del 2010.