Una epidèmia imperdonable de tifus va fer replantejar les canalitzacions d’aigua de la ciutat. Visitarem les instal·lacions que van modernitzar el subministrament d’aigua a principis del segle XX.