L’aqüeducte romà, les fonts gòtiques i el rec Comtal van portar aigua a la ciutat i van permetre el desenvolupament de Barcelona.