(Agències) La Universitat de Barcelona (UB) ha aprovat aquest dimecres investir doctors “honoris causa” el cineasta Juan Antonio Bayona, la pintora Lita Cabellut, l’actriu Núria Espert i l’escultor Jaume Plensa.

Amb aquests nomenaments, la UB vol reforçar el seu vincle amb l’àmbit artístic i la projecció social en atorgar el seu màxim reconeixement “a referents que són exemple de superació i d’èxit i representants de prestigi de Catalunya al món”, ha informat la universitat en un comunicat.

Modificació del Codi ètic de la UB

El Consell de Govern de la UB ha decidit modificar el Codi ètic de la universitat per incorporar com a mala praxi professional les relacions sexoafectives entre el personal docent i investigador (PDI) i l’alumnat per “vetllar per la integritat de la interacció professorat-alumnat”.

També s’ha validat el pla de xoc del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UB per crear 29 places, en una primera etapa, amb l’objectiu de complir amb les previsions de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU).