edifici incendiat València
Foto: Europa Press

El Departament de Territori de la Generalitat constituirà el 5 de març el grup de treball per identificar si hi ha edificis a Catalunya amb revestiments de façanes construïts amb materials inflamables. Estarà format per representants dels col·legis d’arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers industrials, del món local, la UPC i l’ITeC. Aquest grup es crearà arran del devastador incendi de l’edifici d’habitatges de València a partir d’un foc que es va propagar ràpidament per la façana de l’edifici, construïda amb materials combustibles en el revestiment exterior.

Un grup d’experts per prevenir possibles sinistres

L’objectiu d’aquest grup d’experts és desenvolupar els treballs necessaris per a la prevenció de possibles problemes relacionats amb façanes ventilades en els edificis construïts abans de l’entrada en vigor del Codi tècnic de l’edificació, el 2006. Treballarà per definir les accions i mesures pertinents a aplicar als edificis construïts a Catalunya similars al que es va incendiar a València.

Des del 29 de març del 2006, el Codi tècnic de l’edificació vigent obliga a comunicar tant l’inventari dels materials com la documentació dels projectes constructius als col·legis professionals. El CTE és el marc normatiu pel qual es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.