guardia urbana inspeccio bar musical sarria

Una inspecció conjunta de la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, tècnics municipals i Inspecció de Treball ha permès treure a la llum les múltiples infraccions i deficiències que arrossegava un bar musical del barri de Sant Gervasi – Galvany, en concret del carrer de Plató a tocar de Muntaner. La inspecció es va fer dissabte, 24 de febrer, a dos quarts de dues de la matinada i va acabar amb la identificació de 48 persones.

Segons l’Ajuntament de Barcelona, en total van detectar una vintena d’infraccions i vuit deficiències. A banda, es va aixecar dues actes per tinença de drogues.

Baf calent de xixa a peu de carrer

Entre les deficiències detectades destaca que la distribució de l’espai era diferent del que deien els planells de la llicència autoritzada. Els inspectors es van trobar, per exemple, una sortida de baf d’aire calent amb olor a tabac de xixa a nivell de carrer, a una altura inferior a dos metres. També la ventilació del local sortia a nivell de carrer.

Fons de la Guàrdia Urbana afegeixen que també hi havia un forn no autoritzat, un espai tampoc no autoritzat d’emmagatzematge de pipes i xixes, i una taula de mescles per a la qual no tenien permís. A més, elements com el quadre elèctric estaven ubicats en llocs diferents del que establia el projecte autoritzat.

Deficiències d’higiene

Pel que fa a les infraccions, el local no disposava d’aigua calenta ni rentavaixelles, cosa que s’entén com a manca d’higiene. A banda, van constatar que s’hi feia una activitat diferent a l’autoritzada —perquè s’hi venia xixa i forn de carbó no autoritzat— que el limitador de so estava manipulat i que hi havia un extintor mal situat. Finalment també se’ls va aixecar acta per tolerar fumar en espais prohibits.