centre atenció primària CAP

El síndic de greuges ha recordat al Parlament aquest dilluns la necessitat de fer un pacte de país per abordar la crisi social i econòmica generada pel coronavirus. Pel síndic, aquest pacte hauria de permetre un increment en les inversions en els àmbits de salut, serveis socials, drets dels infants i economia.

Segons l’informe Salut i drets en la crisi de la covid-19, que el síndic va presentar al juny, la pandèmia ha representat “una sotragada extraordinària per a tot el sistema sanitari”. Això també ha tingut conseqüències econòmiques i socials “immenses”. En aquest àmbit, el síndic ha fet més de 40 actuacions d’ofici i ha atès més de 1.000 queixes i consultes.

Encara en l’àmbit de la salut, el síndic ha reclamat que calen més recursos humans i materials i revisar el model dels serveis residencials actual. També ha reclamat més atenció en la salut dels infants i en el seu benestar social i econòmic i un pla de xoc que coordini totes les administracions i doni suport a les entitats del tercer sector. En aquest sentit, el síndic de greuges ja s’havia manifestat públicament al costat de les entitats socials per demanar una resposta a la crisi del coronavirus.

En matèria fiscal, el síndic també ha reclamat millorar el sistema de finançament de les administracions locals, que, considera, no tenen capacitat per generar un volum d’ingressos que permeti garantir-ne l’autonomia financera.