Els veïns del voltant de l’antic cinema Urgell denuncien mala praxi per part dels operaris que estan desamiantant la coberta de l’edifici. La gota que va fer vessar el got va ser dijous passat, 18 de juliol. Van veure com els treballadors apilaven sobre la teulada les plaques de fibrociment que anaven retirant amb el risc d’enfonsament que això podia suposar. Però aquesta no és l’única denúncia que fan. També han vist, i han gravat i fotografiat, com la impregnació de làtex líquid a les plaques (per evitar la dispersió de fibres d’amiant en l’ambient) s’ha fet de forma “barroera”, sense el material adequat, i “erràtica”, és a dir, sense controlar que tota la superfície quedi ben impregnada.

Ibérica de Desamiantados nega cap mala praxi

Unes acusacions que l’empresa Ibérica de Desamiantados rebutja. El responsable Albert Guirado ha explicat a betevé que “s’han pres moltes més mesures de les que diu el pla de treball i la coberta s’ha humectat tots els dies” com marca la legislació. Bon Preu, actual propietària de l’edifici, confirma també que la comunicació amb els veïns “ha estat constant” i que s’han fet controls sorpresa de la qualitat de l’aire per detectar si hi havia partícules d’amiant a l’aire amb resultat negatiu. Guirado reconeix que l’actuació del dijous 18 de juliol no va ser l’adequada: “el dia abans va ploure molt i la coberta estava molla i havia risc de relliscada i els residus es van apilar però divendres es van treure encapsulats i es va fer una medició ambiental que va sortir negativa”. “Hem fet tot el que la comunitat de veïns ens ha demanat”, ha remarcat Guirado, que també nega que en cap moment s’hagin trencat plaques degut a una mala manipulació.

Els veïns, però, expliquen que van alertar del que estava passant al supervisor de l’obra, una figura consensuada entre els veïns i el districte, l’higienista industrial Lluís Mallart, i critiquen que, tot i això, l’Ajuntament no va fer res per aturar els treballs de retirada. Mallart ha confirmat a betevé aquesta “mala praxi”per part dels operaris. Considera, però, que el risc es va produir per un material que es va trencar degut a una mala manipulació, i no tant per l’acumulació de plaques a la coberta o per una mala impregnació del làtex.

Operari retirant amiant Cinema Urgell

L’ajuntament diu que “es va actuar immediatament” per corregir l’anomalia

Des del govern municipal remarquen que quan es va detectar l’anomalia es va actuar immediatament per resoldre-la. I que també es van fer les anàlisis necessàries per demostrar que això no va tenir cap impacte. I des de Bon Preu, la cadena que ha comprat l’espai per construir-hi un supermercat al subsol, tot i que no han valorat aquest incident en particular, sí que han insistit que les mesures de seguretat del pla de treball van més enllà del que fixa la llei, i que quan s’ha detectat qualsevol problema s’hi ha actuat. Han posat per exemple, la incorporació d’un tècnic expert extern així com que la comunicació amb veïns i ajuntament ha estat constant. També han remarcat que s’han fet controls i inspeccions sorpresa.

La bombolla: la solució que no ha arribat

Els veïns també critiquen que l’Ajuntament no hagi forçat la propietat, l’empresa Bonpreu, a introduir millores en la seguretat dels veïns, tal com el mateix Mallart va suggerir en un informe de principis del mes de juny, just quan van començar les obres. En aquest informe, Mallart proposava que es col·loqués una coberta estàtica, una mena de bombolla, cobrint la teulada de l’antic cinema. Una mesura que el districte va descartar per un “problema tècnic” però que, en canvi, el supervisor de l’obra veia “possible” si la propietat acceptava l’increment de cost i de temps que suposaria.

Per tot plegat, els veïns consideren que el pla de treball aprovat és insuficient, i lamenten la manca de sensibilitat del Departament de Treball per no reclamar més mesures de protecció per als veïns. També denuncien que l’Agència de Salut Pública no s’impliqui més en aquest problema, i critiquen que l’endarreriment de les obres ha fet coincidir el desamiantat amb l’estiu, justament quan més fàcilment es poden dispersar les fibres d’amiant per la sequedat en l’ambient.

Els veïns, recelosos des del primer dia

Els veïns es van començar a mobilitzar quan van saber que s’havia de retirar la coberta de plaques d’amiant de 2.000 metres quadrats que cobria l’antic cinema Urgell. El primer que van aconseguir és crear una comissió de seguiment i que el compromís de les administracions amb l’operació de retirada es fes amb mesures per sobre del que estableix la normativa legal, a través d’un pla de treball.

Després, un cop van començar els treballs de retirada de les plaques, van consensuar amb el districte que l’higienista industrial Lluís Mallart supervisés les obres, i fes mesuraments de l’aire per analitzar la presència de fibres d’amiant a l’ambient. De seguida, però, van denunciar que les coses no s’estaven fent bé i van demanar a la Generalitat aturar temporalment les obres. Reclamaven mesures extra de protecció, com un mur que envoltés la teulada per evitar que les fibres de fibrociment entressin als pisos més baixos.