violència masclista

El confinament obligatori que implica l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol pel coronavirus obligarà moltes dones en situació de violència masclista a conviure les 24 hores amb els seus agressors. Això implica que el risc de patir agressions sigui més alt. Les tres administracions, entitats i col·lectius feministes, amb la voluntat d’adaptar-se a aquesta realitat, han posat en marxa diferents recursos que aquestes dones podran fer servir en cas de necessitat.

Serveis de l’Ajuntament de Barcelona

El servei municipal presencial d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) està operatiu actualment. Es tracta d’un servei de l’Ajuntament que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, o persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència).

  • Atenció presencial general: de 9 a 15 h de dilluns a divendres (c. Marie Curie, 16)
  • Atenció presencial d’urgència: de 9 a 13 h de dilluns a divendres (C. Marie Curie, 16)
  • Atenció telefònica: de 9 a 15 h de dilluns a divendres. Telèfons: 93 291 59 10 i 93 291 59 20

Pel que fa a l’atenció als homes, s’amplia l’horari del SARA de 10h a 20h al telèfon 93 349 16 10

Fora de l’horari d’atenció del SARA restarà obert les 24 h el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) del número 25 del carrer de la Llacuna. També tenen atenció telefònica al 900 703 703.

El consistori ha posat en marxa el telèfon 639 534 814  de 10h a 18h per a oferir assessorament sobre   qüestions jurídiques vinculades entre d’altres, a temes laborals, guarda de menorssistema judicial o violència masclista.

L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat les Guies Barcelona Antimasclista descarregables al web desdecasa.barcelona que d’una banda aportaran informació pràctica de mesures d’autoprotecció i instruccions de sortida per a dones que estan en situació de risc, com per exemple, baixar-se l’aplicació “My 112” i manenir el contacte diari amb una persona de confiança.

De l’altra, el consistori fa recomanacions de caràcter comunitari: s’adreça a les xarxes veïnals i a comerços, amb instruccions senzilles del que es pot fer per detectar i donar suport a situacions de violència masclista. Entre d’altres, es recomana mantenir el contacte amb una dona de qui se sap que pateix violència masclista.

També es reorienta el programa BCN cuida  per assessorar i donar suport a treballadores de la llar i de les cures,

Serveis de la Generalitat de Catalunya

L’Institut Català de la Dona (ICD) acaba de posar en marxa el telèfon  671 778 540  amb servei de WhatsApp les 24 h. D’aquesta manera amplia i facilita la comunicació escrita amb les persones professionals d’aquest servei (psicòlogues, treballadores socials, metgesses i advocades). També s’hi pot accedir a través del correu electrònic 900900120@gencat.cat.

Alhora, la Generalitat reforça aquests dies de confinament la línia telefònica confidencial i gratuita les 24 h d’atenció a víctimes 900 900 120 i el 112. 

La Generalitat demana la complicitat de tothom per denunciar la violència masclista.

A banda, l’ICD també ha posat en marxa la campanya “Establiment segur contra la violència masclista”, una iniciativa perquè les dones trobin suport a les farmàcies, forns, estancs, supermercats i detallistes de fruites i hortalisses. Aquesta complicitat es concreta posant en un lloc visible el cartell “Establiment segur contra la violència masclista”.

Si les dones en situació de violència masclista no poden trucar a la línia d’atenció a la víctima ho podran fer en aquests establiments. Els comerços tenen al seu abast versions el cartell en català, castellà, anglès i francès del cartell que es pot descarregar i imprimir.

Ministeri d’Igualtat del Govern espanyol

El Ministeri d’Igualtat ha activat un servei d’assistència psicològica immediata per WhatsApp per a les dones en situació de violència masclista a través dels telèfons  682 916 136 i 682 508 507. La mesura i es troba dins d’una guia d’actuació que ha elaborat el Govern espanyol.