L’excepcionalitat provocada per l’expansió del coronavirus ha obligat a modificar, també, les dates i la manera com es faran les preinscripcions a les escoles bressol municipals de la ciutat. Així, les famílies que vulguin presentar una sol·licitud per al curs 2020-21 hauran de fer-ho de manera telemàtica del 13 del 22 de maig -els dos dies inclosos- al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta del mateix calendari de preinscripció que el Departament d’Educació té previst per a la resta d’etapes educatives. Les famílies que excepcionalment només puguin fer-ne la presentació de manera presencial, podran desplaçar-se a l’escola triada en primera opció per entregar la sol·licitud del 19 al 22 de maig, sempre amb cita prèvia.

 

 

Indispensable cita prèvia per presentar presencialment la sol·licitud

Les famílies que es vegin obligades a presentar la sol·licitud de manera presencial s’hauran de posar en contacte amb el centre triat per obtenir la cita prèvia. Podran fer-ho per telèfon -a partir del 13 de maig entre les nou del matí i les tres de la tarda- o per correu electrònic. Posteriorment, l’escola assignarà un dia i una hora a la persona que s’hagi de desplaçar fins al centre per fer la preinscripció. Només podrà assistir a la cita una persona i s’hauran de utilitzar mesures de seguretat i salut com mascaretes, guants i bolígraf. A més, durant la preinscripció no es podrà visitar el centre.

 

Nova escola municipal per al barri de la Nova Esquerra de l’Eixample

Una de les novetats del curs 2020-21 és la posada en marxa de l’escola bressol municipal Germanetes, al carrer del Comte Borrell, al districte de l’Eixample. L’escola està ubicada dins l’Espai Germanetes, una zona d’equipaments nous al barri de la Nova Esquerra de l’Eixample. El centre oferirà places per a infants en horari habitual – de 8 a 17 h- i en horari reduït: matins de 9 a 13 h i tardes de 15 a 19 h. Amb l’Escola Bressol Germanetes ja són 102 les escoles bressol municipals que hi ha a la ciutat.

 

La campanya de preinscripció 2020-2021

La campanya de preinscripció per a les escoles bressol municipals començarà el 12 de maig del 2020 amb la publicació de l’oferta de places. El següent pas serà el període de presentació de sol·licituds, al qual seguiran un seguit de passos que habitualment s’allarguen fins al mes de juny, quan es publica la llista definitiva admesos i es fa la matriculació als centres. Un dels punts clau de tot el procés és el sorteig de desempat, que acostuma a fer-se a començaments de juny, ja que habitualment la demanda de places supera de molt l’oferta.

 

 • Publicació de l’oferta de places: 12 de maig del 2020 
 • Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig del 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: sense data 
 • Període per presentar una reclamació: sense data
 • Sorteig del número de desempat: sense data 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: sense data 
 • Publicació de la llista d’infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: sense data
 • Període de matrícula: sense data 

 

Criteris de prioritat en la presentació de sol·licituds

La puntuació provisional per accedir a una plaça es fa depenent de diferents criteris -generals i complementaris- tot i que l’assignació de la plaça definitiva en cas d’empat a punts dependrà sempre del sorteig de desempat.

Criteris generals 

 • Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts
 • Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o guardador de fet:

Domicili dins l’àrea d’influència del centre: 30 punts
-Domicili dins del municipi de Barcelona, però fora de de l’àrea d’influència del centre: 10 punts
-Domicili fora del municipi de Barcelona: 0 punts
-Quan, a instància del pare mare o tutor, es prengui en consideració en comptes del domicili l’adreça del lloc de treball d’un d’ells i és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts

 • Renda anual de la unitat familiar.
  Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
 • Discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Criteri complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental: 15 punts