Nens 2 anys dinant a una Escola Bressol Municipal

El procés de preinscripció a les escoles bressol de Barcelona es fa entre el 6 i el 19 de maig i, per segon any, és totalment telemàtic, marcat per les mesures anticovid. Per al curs vinent, Barcelona disposarà d’un total de 103 escoles bressol municipals, amb una capacitat taotal de 8.553 infants. L’oferta per al nou alumnat és de 4.503 places.

Nou centre a Sants-Montjuïc

El curs 2021-2022 s’incorpora a la xarxa d’escoles bressol municipals de Barcelona Els Gats, al districte de Sants-Montjuïc, que obrirà portes coincidint amb l’inici del curs. Disposarà també d’un espai familiar de criança municipal. Aquest centre obre amb set grups i un total de 104 places de bressol.

També hi haurà novetats pel que fa als horaris. S’obriran dos grups de diversificació horària, un de matí i l’altre de tarda, a l’EBM Caspolino (Gràcia) i també a l’EBM Germanetes (l’Eixample). Fins fa uns mesos també s’oferia l’horari de tarda a l’EBM Aurora, al Raval, però es va deixar de fer per la manca de demanda.

Calendari de la preinscripció i matrícula

El calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2021-22 preveu les següents dates:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 19 de maig de 2021, tots dos inclosos.
 • El 27 de maig de 2021 es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al centre.
 • Del 28 de maig al 3 de juny s’obre un termini per presentar reclamacions.
 • El 4 de juny es farà el sorteig del número de desempat.
 • El 7 de juny es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva.
 • El 16 de juny de 2021 es publicarà la llista d’infants admesos i, si escau, la llista d’espera.
 • El període de matrícula serà del 17 al 23 de juny.

Criteris de prioritat en les sol·licituds

La puntuació provisional per accedir a una plaça es fa depenent de diferents criteris —generals i complementaris— tot i que l’assignació de la plaça definitiva en cas d’empat a punts dependrà sempre del sorteig de desempat.

Criteris generals 

-Domicili dins l’àrea d’influència del centre: 30 punts
-Domicili dins del municipi de Barcelona, però fora de de l’àrea d’influència del centre: 10 punts
-Domicili fora del municipi de Barcelona: 0 punts
-Quan, a instància del pare mare o tutor, es prengui en consideració en comptes del domicili l’adreça del lloc de treball d’un d’ells i sigui dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts

 • Renda anual de la unitat familiar.
  Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
 • Discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o superior al 33 %: 10 punts

Criteri complementari

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental: 15 punts

Educadores socials a les escoles bressol

El curs vinent, 10 escoles bressol municipals incorporaran per primera vegada educadores socials al centres. Hi haurà cinc professionals dels Serveis Socials treballant a 12 escoles del Raval, la Marina, el Carmel, la franja del Besòs, Ciutat Meridiana i Torre Baró.

Més espais familiars de criança municipals

Al curs que ve s’amplien fins a 17, els espais familiars de criança municipals (EFCM), 7 dels quals gestionats per l’IMEB vinculats tant a equipaments de les bressol (Aurora i Cadí al districte de Ciutat Vella, Tres Tombs a l’Eixample i el Torrent a Nou Barris, i la nova escola Els Gats de Sants-Montjuïc), així com altres equipaments de proximitat en el cas de La Capsa de colors a Sants-Montjuïc, i el Bon Pastor a Sant Andreu. La inscripció a aquest servei municipal està oberta al llarg de tot el curs.